Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ytterligare satsning på kommunens gång- och cykelinfrastruktur

Haninge kommun har fått ytterligare del av stadsmiljöavtalet från Trafikverket och tilldelas drygt 19,7 miljoner kronor för att bredda det regionala cykelstråket mellan Handen och Västerhaninge samt för att bygga två cykelgarage vid Vega pendeltågsstation.

Gång- och cykelbana med symboler i marken Foto: MostPhotos

Utbyggnaden av det regionala cykelstråket är planerad att påbörjas under 2022 och färdigställas under 2024. Utbyggnaden av cykelgarage i Vega är planerad att starta under hösten och vara klart under 2022.

Den nya gång- och cykelbanan kommer precis som de regionala cykelstråken i kommunen att följa den regionala standarden breddmässigt och kommer också förses med hastighetsdämpande åtgärder. Detta med fokus på att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Cykelgaragen kommer att ligga på var sida om pendeltågsstationen i Vega och rymma omkring 300 cyklar totalt.

– Det känns jättebra att vi fått ytterligare del av stadsmiljöavtalet! Åtgärden med att bygga ut gång- och cykelbanan längs med Nynäsvägen finns sedan tidigare i kommunens cykelplan och kommer i och med detta bidrag att finansieras till stor del av statliga medel, säger Elenore Bjelke, tf trafikchef i Haninge kommun.

Kartvy över det regionala cykelstråket från Handen till VästerhaningeKartvy över det regionala cykelstråket från Handen till VästerhaningeFoto: Haninge kommun


Läs mer om kommunens arbete med gång- och cykelbanor

Satsningen på kommunens gång- och cykelbanor fortsätter

Här hittar du Haninge kommuns cykelplan

Cykling och cykelvägar

Cykla i vinter

Nu är ytterligare en sträcka av cykelstråket klar

Tillsammans för en säker skolväg

Fakta om stadsmiljöavtal

Vad är stadsmiljöavtal?

 • stöd till investeringar i transportinfrastruktur för kollektivtrafik, cykel och gods
 • syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:
  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar
 • del av Nationell plan 2018-2029 med 1 miljard årligen
 • utlysning en gång per år (okt-jan)
 • förutsättning att ställa upp med motprestationer för att få medel beviljade
 • upp till 50% medfinansiering av byggkostnader

Åtgärder ska:

 • passa väl in i kommunen och regionens övergripande arbete för en hållbar stad och för hållbart resande
 • verka för en ökad andel resor med kollektivtrafik och cykel
 • tillgodose ett allmänt lokalt eller regionalt resande
 • bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
 • främja resurseffektiva och hållbara lösningar

Senast uppdaterad: 7 juli 2021