Nyhetsarkiv

 • Klass 5c på Åbyskolan årets vinnare i Energiverkstans klimattävling

  Under dagen avgjordes Energiverkstans årliga tävling och den klimatsmarta idén Skräpsamlaren vann både allmänhetens och juryns gillande. Bland de 18 tävlingsbidragen fick modellen från klass 5c Åbyskolan flest röster från allmänheten, 241 stycken. Enligt juryns omdöme en ”Fantastisk innovation”.

 • Välkommen ut på påsklovet!

  Förhoppningsvis bjuder påsken på soligt vårväder och tillfällen till att vistas utomhus. I Haninge kommun finns möjlighet att upptäcka både skog, skärgård, parker och olika typer av utomhusaktiviteter. Inför påsken vill vi inspirera till nya naturupplevelser inom ramen för projektet Luften är fri.

 • Haninges femteklassare tävlar i klimatsmarta idéer – var med och rösta fram din favorit

  Under en vecka tävlar Haninge kommuns femteklassare i Energiverkstans klimattävling. Tävlingen anordnas för nionde året i rad, där 64 elever bidrar med 18 olika miljövänliga bidrag. Nu kan du rösta fram din favorit bland de klimatsmarta idéerna fram till den 30 mars.

 • Det är vår och nu tar vi upp gruset!

  Ett säkert vårtecken i Haninge är när gruset äntligen börjar sopas upp från våra vägar. I måndags drog städningen igång i de centrala delarna av Haninge. Prioritet ligger på gång- och cykelvägarna så att vi äntligen kan få ta fram cykeln, sparken eller bara ta en promenad i solen utan att få grus i skorna. Städningen beräknas pågå fram till mitten av maj.

 • Detaljplanen för Dalarö reningsverk finns tillgänglig för granskning

  Under samrådsperioden (19 november–10 december 2020) för Dalarö reningsverk (Dalarö 7:1) inkom totalt 21 yttranden från myndigheter och berörda sakägare. Synpunkterna från samrådet har nu omhändertagits och bearbetats till ett reviderat och konkretiserat planförslag där stor hänsyn tagits till gestaltning och utformning. Den reviderade detaljplanen finns nu tillgänglig för granskning under perioden den 15 mars–12 april 2021.

 • Vägskada på Gamla Nynäsvägen södergående riktning mellan Jordbro och Västerhaninge

  Gamla Nynäsvägen riktning söderut mellan Jordbro och Västerhaninge har begränsad framkomlighet på grund av vägskada. Arbete att åtgärda vägskadan pågår och begränsad framkomlighet beräknas gälla till och med fredag den 26 mars.

 • Engagera dig och påverka genom Haningeförslag

  Nu har du som medborgare möjlighet att bidra till det goda livet i Haninge. Lämna in ett Haningeförslag om hur kommunen kan bli bättre, utvecklas eller förändras. Dela ditt förslag med andra och rösta på andras Haningeförslag.

 • Ny leverantör för inkassohantering

  Haninge kommun har under våren tecknat ett avtal med Visma Financial Solutions som framöver kommer att ta hand om kommunens inkassohantering.

 • All vaccination med Astra Zeneca stoppas tillsvidare

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

 • Tillfällig besöksavrådan på Terrassens vård- och omsorgsboende

  Den 15 mars öppnade Haninge kommuns nya vård- och omsorgsboende, Terrassen. Boendet har börjat inflyttning av nya boende och de har inte hunnit få vaccination mot covid-19. Boende på vård- och omsorgsboenden tillhör en riskgrupp för Covid-19 och besök bör därför ske restriktivt.

 • {{item.Title}}

  Central

  {{item.LastModifiedString}}

  Kategorier: {{category.Title}}
  {{tag.Name}}