Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu är ytterligare en sträcka av cykelstråket klar

Att cykling är miljövänligt och hälsofrämjande är nog de flesta överens om. Nu är nästa del av Västerhaningestråket, som går från Stockholm till Nynäshamn, klar att användas för alla cyklister. Den nya sträckningen skapar bättre förutsättningar för att uppfylla Haninges mål för att öka andelen cykelresor ska utgöra 15% år 2030.

Cyklist på cykelbana utefter det regionala cykelstråket Västerhaningestråket Cykelbana längs Västerhaningestråket, ett av kommunens regionala cykelstråk Foto: Haninge kommun

– Vi fortsätter nu att bygga ut cykelvägnätet så att fler kan välja miljövänliga och hållbara resealternativ. Västerhaningestråket är en del av satsningen att förbättra utpekade stråk, säger Anna Waldman Haapaniemi, direktör för stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun.

Förutom att bygga ut cykelnätet arbetar Haninge kommun även med att utveckla drift och underhåll för att minska antalet olyckor, men även att stötta Haningebor att välja cykeln. Därför arbetar Haninge även för att cykelbanorna och cykelparkeringarna ska bli mer lättillgängliga och säkra.

– Det finns en hel del vi kan göra för att uppmuntra cyklandet. Vi kompletterar till exempel vår cykelkarta med tid- eller avståndscirklar alternativt tid- eller avståndsmatriser och vi bygger ut cykelparkeringarna. Alla dessa åtgärder bidrar till att förenkla ett smart resval, säger Helena Hartzell, chef för Haninge kommuns trafikenhet.

Den nya cykelbanan är en del av det regionala cykelstråket från Nynäshamn till Stockholm

– Åtgärderna finns med i kommunens cykelplan och finansieras till femtio procent av statliga medel. Cykelbanan har breddats till regional standard och  försetts med hastighetsdämpande åtgärder för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanterna. Sträckan uppgår till drygt 2,5 kilometer. Dels för att främja att fler kan cykla, dels för att förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter, säger Helena Hartzell.


Fakta om smarta resval

Smarta resval är ett projekt som involverar kommunen både som organisation och som geografisk plats. Syftet med Smarta resval är att med beteendepåverkande aktiviteter, såsom kommunikationsinsatser kopplade till cykel, uppnå en ökad andel hållbara resor och minskade utsläpp. Projektets övergripande mål är att bidra till att uppnå kommunens mål om att kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025 och att alla resor och transporter i Haninge är fossilfria 2030.

Läs mer om vårt arbete med hållbara resor

Andra satsningar på cykelaktiviteter i kommunen

  • Haninge deltar som aktiv kommun i Trafikkalenderns Gå och cyklautmaning. Skolelever ska under hösten gå och cykla så mycket som möjligt till skolan och tävlar om fina priser med klassen.
  • Under året genomför kommunen även framkomlighetsåtgärder för kollektiv- och cykeltrafik längs Nordenskiölds väg i Vega. Även trafiksäkerheten på sträckan höjs genom hastighetsdämpande åtgärder vid gång- och cykelpassager. Sträckan ansluter till det regionala cykelstråket.

Senast uppdaterad: 24 september 2020