Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Satsningen på kommunens gång- och cykelbanor fortsätter

Haninge kommun har fått del av stadsmiljöavtalet från Trafikverket och tilldelats drygt 15 miljoner kronor i bidrag för att bygga gång- och cykelbanor längs med Torfastleden i Vendelsö. Sträckorna som ingår i projektet är de delar av Torfastleden som idag saknar gång- och cykelbana. Utbyggnaden är planerad att starta till hösten och kommer att pågå under hela 2022.

Gång- och cykelbana med symboler i marken Foto: MostPhotos

– Det känns jättebra att vi fått del av stadsmiljöavtalet! Åtgärden med att bygga ut gång- och cykelbanan längs med Torfastleden finns sedan tidigare i kommunens cykelplan och kommer i och med detta bidrag att finansieras till stor del av statliga medel, säger Helena Hartzell, trafikchef i Haninge kommun. Den nya gång- och cykelbanan kommer ingå i kommunens nät för huvudcykelstråk vilket bland annat innebär att gång- och cykelbanan får prioritet i korsningar med biltrafiken, fortsätter Helena Hartzell.

Kartbild som visar ut sträckor på Torfastleden där det kommer att byggas gång- och cykelbanaDen nya gång- och cykelbanan kommer byggas längs med de rödmarkerade sträckorna av Torfastleden, dessa sträckor saknar idag gång- och cykelbanaFoto: Haninge kommun


Läs mer om kommunens arbete med gång- och cykelbanor

Här hittar du Haninge kommuns cykelplan

Cykling och cykelvägar

Cykla i vinter

Nu är ytterligare en sträcka av cykelstråket klar

Tillsammans för en säker skolväg

Fakta om stadsmiljöavtal

Vad är stadsmiljöavtal?

 • stöd till investeringar i transportinfrastruktur för kollektivtrafik, cykel och gods
 • syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:
  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar
 • del av Nationell plan 2018-2029 med 1 miljard årligen
 • utlysning en gång per år (okt-jan)
 • förutsättning att ställa upp med motprestationer för att få medel beviljade
 • upp till 50% medfinansiering av byggkostnader

Åtgärder ska:

 • passa väl in i kommunen och regionens övergripande arbete för en hållbar stad och för hållbart resande
 • verka för en ökad andel resor med kollektivtrafik och cykel
 • tillgodose ett allmänt lokalt eller regionalt resande
 • bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
 • främja resurseffektiva och hållbara lösningar

Senast uppdaterad: 11 mars 2021