Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dags för skolstart!

Välkommen till ett nytt läsår i Haninges skolor! Höstterminen 2021 börjar onsdagen den 18 augusti. Undervisningen kommer att bedrivas på plats i skolans lokaler.

Ung flicka sitter vid skolbänk och skriver Foto: Olof Holdar

Varje skola informerar vårdnadshavare och elever via lärplattformarna under vecka 32 om vad som gäller specifikt för skolstart.

Anpassningar med anledning av pandemin

Skolorna anpassar sina verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer under hösten. Rekommendationerna är bland annat följande:

  • Viss verksamhet som lektioner i exempelvis idrott och hälsa samt raster bör ske utomhus.
  • Stora samlingar i exempelvis aulor ska undvikas.
  • Flera personer ska inte vistas samtidigt i små utrymmen.
  • Riskbedömningar ska göras inför aktiviteter för att säkerställa att det går att hålla tillräckligt avstånd och undvika trängsel.
  • Särskilda städrutiner gäller.
  • Fritids kan hållas delvis eller helt utomhus.  

Vid nya rekommendationer kan åtgärderna komma att ändras.

Förskola

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommendationer kan förskoleverksamheten hållas delvis eller helt utomhus. 

Grund- och förskolenämnden har beslutat om en stegvis återgång till 30 timmars vistelsetid för barn på förskolan vilkas föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Mer information om stegvis återgång.
Se också länkar ovan till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Centrum Vux

Centrum Vux bedriver till största del undervisning på distans.

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för privatpersoner förlängs

Rekommendationerna har förlängts till och med den 30 september. De innebär att du ska hålla avstånd och tvätta händerna. Vid minsta symptom ska du stanna hemma och testa dig.
Så skyddar du dig själv och andra från att smittas med covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Smittspårning

Beredskap ska finnas för smittspårning inklusive breddad testning på skolor för att identifiera fall och förhindra utbrott vid behov. Breddad testning innebär till exempel att en hel klass uppmanas att testa sig i samband med konstaterade fall i klassen.

Barn och elever som varit utomlands

Det finns särskilda rekommendationer för personer som varit utomlands om vad som gäller vid hemkomst.

Stöd till dig som barn, ung och vårdnadshavare under pandemin

Känner du som barn eller ungdom oro under pandemin? Vill du som förälder få tips på hur du kan stötta ditt barn? Haninge kommun erbjuder olika typer av stöd som du kan ta del av:
Stöd till barn, unga och vårdnadshavare under pandemin

Vaccination för 16-17-åringar

Region Stockholm öppnade den 9 augusti vaccinering för unga som är födda 2005 eller tidigare. Vaccination bokas via Region Stockholms app Alltid öppet eller, om du inte har bankid, via deras telefonbokning.
Vaccinering för födda 2005 och tidigare (Region Stockholm)

Mer information med anledning av pandemin

Terminstider och skollov

Hålltider för läsåret 2021/2022

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021