Information om förskola och skola

Utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset.

Det här gäller när barn och elever är sjuka i Haninge kommun

För att undvika smittspridning är det viktigt att vi hjälps åt att följa de rekommendationer som finns. Här har vi listat det som gäller i Haninge kommun.

Det är viktigt att vi hjälps åt och att ditt barn stannar hemma om hen är sjuk. Detta för att förhindra smittspridning i våra verksamheter. Det kan vara svårt att veta när ditt barn kan gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet och därför vill vi hjälpa dig hur du som vårdnadshavare ska tänka. Ditt barns förskola, skola eller annan verksamhet tar kontakt med dig som vårdnadshavare om ditt barn skulle uppvisa symtom.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma? 

Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

För barn i grundskolan rekommenderar FHM testning vid symtom på covid-19. Om barnet inte testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn.

På Folkhälsomyndighetens webbsida finner du en tabell på hur länge ditt barn behöver stanna hemma vid symptom

Om elev eller personal skulle visa sig vara smittad

Om det skulle upptäckas att en elev, ett förskolebarn eller personal har en coronavirusinfektion på en skola/förskola finns tydliga rutiner för hur detta ska hanteras.

Vi vill förtydliga att smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Utbildningsförvaltningen, liksom kommunen i övrigt, lämnar aldrig ut uppgifter med hänsyn till sekretessen och familjernas integritet.

Det här gäller för för-, grund- och gymnasieskolorna i Haninge kommun

Sänkt vistelsetid på förskola för vissa grupper

Under perioden 6 april till och med 31 december 2020 är vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa sänkt till 15 timmar per vecka istället för 30 timmar per vecka. Beslutet kring sänkt vistelsetid är förlängt och gäller även fortsatt mellan den 1 januari 2021 och den 30 juni 2021. 

Samtliga högstadieskolor i Haninge kommun bedriver flexibel undervisning 

Grund- och förskolenämndens ordförande i Haninge kommun har förlängt beslutet om flexibel skolgång för högstadieskolorna. Det förlängda beslutet gäller från och med den 3 maj till och med den 10 juni 2021 då undervisningen delvis bedrivs i form av fjärr- eller distansundervisning. Beslutet togs för att fortsatt ge möjlighet för skolorna att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället genom att undvika trängsel.

Förlängt beslut om flexibel skolgång för högstadieskolorna

Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet bedriver växelvis distansundervisning

För att fortsätta att begränsa smittspridningen och minska trängsel i kollektivtrafiken bedriver Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet växelvis distansundervisning från och med den 25 januari. Beslutet innebär närundervisning, undervisning på plats, som kombineras med fjärr- och distansundervisning. Undervisningen på plats planeras enligt ett schema från skolledningen för att sprida ut eleverna och minska trängsel. Information om vilka tider som gäller för respektive klass skickas ut direkt från skolorna i den pedagogiska plattformen Vklass. 

Vuxenutbildning i Haninge kommun

Centrum Vux och Alma Folkhögskola bedriver till största del undervisning på distans. 

Vid eventuell stängning av förskola/skola

En ny lag gör det möjligt för regeringen och huvudmän att stänga förskolor och skolor och annan pedagogisk verksamhet i vissa fall vid extraordinära händelser. Kommunen erbjuder i sådant fall förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Utbildningsförvaltningen har planering och beredskap för att hantera eventuell stängning.

Senast uppdaterad: 16 juni 2021