Information om förskola och skola

Utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer om åtgärder med anledning av coronaviruset.

Covidläget är just nu ett annat och verksamheterna inom förskola och skola är tillbaka i sina ordninarie verksamheter på plats. Från och med den 1 april ska undervisning bedrivas på plats i skolorna, då tas kommunernas egna ansvar i att lägga undervisning på distans bort, enligt förordning (2020:115). Du kan läsa mer om förordningen på Skolverkets hemsida. 
Skolan har ansvar i att förhindra att smitta sprids och arbetar kontinuerligt med att utvärdera läget från vecka till vecka. 

Stanna hemma om du är sjuk

Det är viktigt att komma ihåg att vi fortfrande har en pandemi och läget kan förändras. Var och en har fortfarande ansvar för att hindra att smittan sprids. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Läs mer om hur du ska tänka om du eller ditt barn blir sjuk på Folkhälsomydnighetens webbplats.

Vaccinering för personer under 18 år

Rekommendation om allmän vaccinering gäller för de som är 12 år och äldre.

För unga som är födda 2005 eller tidigare kan vaccinering bokas via Region Stockholms app Alltid öppet eller via deras telefonbokning. Gymnasiet samarbetar med närmaste vaccinationsmottagning och har informerat eleverna via sin lärplattforme. 

Barn som är 12 till 15 år erbjuds vaccination på sin skola. Information och samtycke skickas ut till vårdnadshavare från skolorna inför vaccinationsstarten.

Vaccinering för födda 2005 och tidigare (Region Stockholm)
Mer om vaccination för barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Stöd till dig som barn, ung och vårdnadshavare

Känner du som barn eller ungdom oro under pandemin? Vill du som förälder få tips på hur du kan stötta ditt barn? Haninge kommun erbjuder olika typer av stöd som du kan ta del av:

Stöd till barn, unga och vårdnadshavare under pandemin

Mer information till vårdnadshavare

Vid behov kommer respektive förskola och grundskola informera vårdnadshavare om vilka särskilda rutiner och förebyggande åtgärder som gäller i den egna verksamheten.

Senast uppdaterad: 11 januari 2023