Information om förskola och skola

Utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset.

Förändringar efter den 29 september

Den 29 september upphör föreskrifter och allmänna rekommendationer kring covid-19, även de som riktar sig mot skola. Det är den höga vaccinationstäckningen som ligger till grund för förändringarna som träder i kraft den 29 september. Istället vidtar allmänna råd med rekommendationer till den enskilda individen att förhindra smitta, bestämmelserna utgår från smittskyddslagen (2004:168). Det betyder att var och en uppmanas ta ansvar för att inte sprida smittan vidare, bland annat genom att stanna hemma vid sjukdom och följa skolans riktlinjer.

Mer information vad som gäller från och med den 29 september då de allmänna råden och restriktionerna upphör finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Förskola

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommendationer kan förskoleverksamheten hållas delvis eller helt utomhus.

Grund- och förskolenämnden har beslutat om en stegvis återgång till 30 timmars vistelsetid för barn på förskolan vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Mer information om stegvis återgång.

Grundskolan och gymnasiet

Undervisningen kommer att bedrivs på plats i skolans lokaler.

Anpassningar av verksamheten

Skolorna anpassar sina verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer under hösten. Rekommendationerna är bland annat följande:

  • Viss verksamhet som lektioner i exempelvis idrott och hälsa samt raster kan ske utomhus.
  • Fritids kan hållas delvis eller helt utomhus.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. 

Vid nya rekommendationer kan åtgärderna komma att ändras.

Vaccinering för 16-17-åringar

Region Stockholm öppnade den 9 augusti vaccinering för unga som är födda 2005 eller tidigare. Vaccination bokas via Region Stockholms app Alltid öppet eller via deras telefonbokning.
Vaccinering för födda 2005 och tidigare (Region Stockholm)

Smittspårning

Smittspårning inklusive breddad testning på skolor för att identifiera fall och förhindra utbrott Kan bli aktuellt vid behov. Breddad testning innebär till exempel att en hel klass uppmanas att testa sig i samband med konstaterade fall i klassen. Vid stor smittspridning på en enskild skola kan den komma att stängas på initiativ av Smittskydd Stockholm.

Centrum Vux

Centrum Vux bedriver i huvudsak undervisning på distans.

Vid sjukdom

Det är viktigt att vi hjälps åt och att ditt barn stannar hemma om hen är sjuk. Om det skulle upptäckas att en elev, ett förskolebarn eller personal har en coronavirusinfektion på en skola/förskola finns tydliga rutiner för hur detta ska hanteras. Ditt barns förskola, skola eller annan verksamhet tar kontakt med dig som vårdnadshavare om ditt barn skulle uppvisa symtom.

För barn i grundskolan rekommenderar FHM testning vid symtom på covid-19. Om barnet inte testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn. Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

På Folkhälsomyndighetens webbsida finner du en tabell över hur länge ditt barn behöver stanna hemma vid symptom

Vi vill förtydliga att smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Utbildningsförvaltningen, liksom kommunen i övrigt, lämnar aldrig ut uppgifter med hänsyn till sekretessen och familjernas integritet.

Barn, elever och personal som varit utomlands

Det finns särskilda rekommendationer för personer som varit utomlands om vad som gäller vid hemkomst.

Stöd till dig som barn, ung och vårdnadshavare

Känner du som barn eller ungdom oro under pandemin? Vill du som förälder få tips på hur du kan stötta ditt barn? Haninge kommun erbjuder olika typer av stöd som du kan ta del av:
Stöd till barn, unga och vårdnadshavare under pandemin

Senast uppdaterad: 29 september 2021