Så anpassar vi våra verksamheter

Här finns samlad information om de kommunala verksamheter som på grund av risk för smittspridning eller minskad bemanning är stängda eller påverkade på annat sätt.

Vi arbetar intensivt med att säkra bemanningen, särskilt i kommunens mest prioriterade verksamheter. Vi planerar också för att vid behov kunna förstärka med personal från andra delar av organisationen.

Så här påverkas våra verksamheter för närvarande:

Omsorg och stöd

Besluten om de stängda verksamheterna omprövas vid ändrade förhållanden. Social- och äldredirektör beslutar om när öppning åter igen kan ske.

Skola och förskola

 • Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet bedriver växelvis distansundervisning för att begränsa smittspridningen och minska trängsel i kollektivtrafiken. Beslutet gäller från och med den 25 januari.
 • Förskolorna är öppna men eftersom de har en minskad bemanning så sänks vistelsetiden för vissa grupper. Vistelsetiden minskas från 30 timmar till 15 timmar per vecka för barn till föräldralediga och arbetslösa under perioden 6 april till och med 30 juni 2021 i enlighet med skollagen.
 • Öppna förskolan är från och med den 8 februari öppen och bedrivs på ett smittsäkert sätt. 
 • Centrum Vux och Alma Folkhögskola bedriver till största del undervisning på distans. 

Kommunens beslut kan komma att ändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina rekommendationer. 

Läs mer om hur förskola och skola arbetar med anledning av corona

Kultur och fritid

 • Idrottsanläggningar för utomhusidrott är öppna för organiserad föreningsledd verksamhet samt spontanidrott för alla åldrar.
 • Idrottsanläggningar för inomhusidrott är öppna för skolverksamhet, organiserad föreningsledd verksamhet för alla åldrar samt för idrottsverksamhet som bedrivs av företag.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar för privatpersoner och privata sammankomster är fortsatt stängd.

 • Verksamheten ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande idrotts- och fritidsaktiviteter. Omklädningsrum hålls stängda.

 • Bastun och raststugan vid Rudan stängs tills vidare.
 • Den öppna ungdomsverksamheten kvällstid på fritidsgårdar öppnar succesivt upp från och med 2021-02-10. Barn och unga födda 2002 eller senare är prioriterade. Vi fortsätter att erbjuda skolbarnomsorg på fritidsgårdarna för barn 10 – 13 år på eftermiddagar, enligt ordinarie öppettider.
 • Barn och ungdomar fortsätter erbjudas verksamhet i digitala forum och fältassistenterna fortsätter arbeta uppsökande utomhus.
 • Bokningsmöjligheter har tills vidare tagits bort för lokaler i Kulturhuset i Handen och parkleken i Jordbro.
 • Allmänhetens skridskoåkning är öppen i Torvalla A, söndagen den 23 maj kl 11.00-14.00. Det gäller under förutsättning att det kan göras på ett säkert sätt med hänsyn till gällande rekommendationer och lagstiftning. (Omfattas av pandemilagens föreskrift om max 1 person per 10 kvm)
 • Guidade visningar på Årsta slott öppnas successivt.
 • Kulturarrangemang är inställda tills vidare.
 • Bokningsmöjligheter för privatpersoner tas bort för lokaler i Kulturhuset i Handen och Parkleken i Jordbro.
 • Haninge kommun har tagit beslut om att ställa in alla publika arrangemang inomhus tills vidare.
 • När det gäller arrangemang som föreningar i Haninge genomför tar de själva beslut kring träningar och arrangemang.

Senast uppdaterad: 15 juni 2021