Så anpassar vi våra verksamheter

Här finns samlad information om de kommunala verksamheter som på grund av risk för smittspridning eller minskad bemanning är stängda eller påverkade på annat sätt.

Så här påverkas våra verksamheter för närvarande:

Kultur och fritid

 • Lokaler för kultur och idrott har ett maxantal när det gäller besökare. Skyltar på plats talar om hur många besökare som får vistas i lokalen samtidigt. Begränsningarna i antalet besökare gäller till exempel Torvalla simhall, allmänhetens åkning i ishallarna och Kulturhuset. Däremot påverkas inte föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

  Torvalla simhall:
  Max antal besökare 80
  Allmänhetens åkning Torvalla: Max antal besökare 150
  Allmänhetens åkning Hanvedens IP: Max antal besökare 180
  Kulturhuset: Max antal besökare 100.

 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 20 deltagare tillåts endast sittande gäster.

 • Arrangemang kan påverkas, med begränsningar i antalet deltagare eller krav på vaccinationsbevis.

 • Inga cuper eller läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning kommer att få genomföras i kommunens lokaler under perioden 23 december 2021-31 januari 2022

Omsorg och stöd

 • För att minimera risken för smittspridning är det viktigt att du som besökare på våra äldreboenden respekterar våra rekommendationer.
  Läs mer om säkra besök på äldreboendena
 • Träffpunkterna för seniorer har fortfarande öppet men vidtar säkerhetsåtgärder för att minska risken för smittspridning.
  Läs mer om säkra besök på våra träffpunkter
 • Mötesplats 25, som är en träffpunkt för vuxna personer med psykisk ohälsa, har öppet med ordinarie verksamhet men uppmanar gäster om nogrann handhygien och att stanna hemma vid symtom.
  Läs mer om Möteplats 25
 • Föräldrastöd på Familjecentralen har inga fysiska träffar utan samtalen hålls via telefon eller digitalt.
  Läs mer om Föräldrastöd
 • Du som ansöker om ekonomiskt bistånd har möjlighet att boka ett digitalt möte med din handläggare. Du kan också posta eller maila din ansökan utan att besöka kommunhuset.
  Läs mer om ekonomiskt bistånd

Förskola, skola och vuxenutbildning

 • Grundskolorna bedriver undervisning på plats i skolornas lokaler i den utsträckning det går. Det ökade smittläget under januari 2022 innebär lokala förändringar med fjärr- och distansundervisning. Mer detaljer kring berörda skolor finns att hitta via längst ner.
 • Gymnasieskolorna bedriver undervisning på plats i skolornas lokaler i den utsträckning det går. En del program bedrivs med fjärr- och distansundervisning. Mer detaljer kommuniceras mellan berörd skola, program och elev. 
 • Förskolan bedriver delvis eller helt sin verksamhet utomhus enligt rekommendationer.
 • Öppna förskolan är öppen och bedrivs på ett smittsäkert sätt, mer om vad som gäller finns på öppna förskolans sida. 
 • Under våren bedrivs undervisning delvis på distans för Centrum Vux. 

Mer om hur förskola och skola arbetar med anledning av corona

Senast uppdaterad: 19 januari 2022