Så anpassar vi våra verksamheter

Här finns samlad information om de kommunala verksamheter som på grund av risk för smittspridning eller minskad bemanning är stängda eller påverkade på annat sätt.

Så här påverkas våra verksamheter för närvarande:

Omsorg och stöd

Förskola, skola och vuxenutbildning

 • Grundskolorna bedriver undervisning på plats i skolornas lokaler från och med den 18 augusti. Rekommendationer om försikighetsåtgärder tillämpas.

 • Gymnasieskolorna bedriver undervisning på plats i skolornas lokaler från och med den 18 augusti. Rekommendationer om försikighetsåtgärder tillämpas.
 • Förskolan bedriver delvis eller helt sin verksamhet utomhus enligt rekommendationer.

 • Grund- och förskolenämnden har beslutat om en stegvis återgång till 30 timmars vistelsetid för barn på förskolan vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. 

  1 juli 2021 – 30 september 2021 - Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare: 20 timmar per vecka.

  1 oktober 2021 – 31 december 2021 - Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare: 25 timmar per vecka.

  1 januari 2022 och framåt - Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare: 30 timmar per vecka.

 • Öppna förskolan är öppen och bedrivs på ett smittsäkert sätt. 

 • Centrum Vux bedriver delvis distansundervisning. Under hösten sker en stegvis övergång till närundervisning.

Kommunens beslut kan komma att ändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina rekommendationer. 

Kultur och fritid

 • Idrottsanläggningar för utomhusidrott är öppna under förutsättning att verksamheten kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande idrotts- och fritidsaktiviteter.
 • Idrottsanläggningar för inomhusidrott är öppna under förutsättning att verksamheten kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande idrotts- och fritidsaktiviteter.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar för privatpersoner och privata sammankomster är möjligt i enlighet med gällande råd och regler. 
 • Bastun och raststugan vid Rudan stängs för allmänheten tills vidare.
 • Den öppna ungdomsverksamheten kvällstid på fritidsgårdar är öppen för ungdomar födda 2002 och senare.
 • Vi fortsätter att erbjuda skolbarnomsorg på fritidsgårdarna för barn 10 – 13 år på eftermiddagar, enligt ordinarie öppettider.
 • Barn och ungdomar fortsätter erbjudas verksamhet i digitala forum och fältassistenterna fortsätter arbeta uppsökande utomhus.
 • När det gäller arrangemang som föreningar i Haninge genomför tar de själva beslut kring träningar och arrangemang.

Senast uppdaterad: 13 september 2021