Frågor och svar – förskola och skola

Utbildningsförvaltningen följer liksom kommunen i övrigt rekommendationerna från regionala och nationella myndigheter. Här har vi samlat aktuella frågor och svar rörande förskola och skola.

Varför bedrivs närundervisning och inte fjärr- eller distansundervisning när skolorna startar?

Enligt Folkmyndigheten har närundervisning visat sig vara den bästa undervisningsmetoden för de flesta barn och unga och det finns idag en samstämmighet i världen om vikten av att barns rätt till god skolundervisning ska bibehållas i största möjliga utsträckning under covid-19 pandemin.

Kommer förebyggande åtgärder att räcka?

Skolorna vidtar förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder som Folkhälsmyndigheterna rekommenderar. Skolorna kommer löpande göra riskbedömningar av aktiviteter för att undvika trängsel. Samverkan med Region Stockholm kring smittspårning kommer ske.

Kan huvudmannen stänga en enskild skola?

En huvudman kan stänga en skola om så pass många medarbetare är frånvarande på grund av covid-19 att det inte går att bedriva undervisning. Skolan kan även i samråd med Smittskydd Stockholm stänga en skola för att förhindra smittspridning vid utbrott.

Kan huvudmannen besluta om distans- eller fjärrundervisning?

Huvudmannen kan inte på eget initiativ införa distans- eller fjärrundervisning. Undantag kan göras för att säkerställa att enskilda som är hemma och är sjuka i covid-19 får undervisning.

Skolverket och Folkhälsomyndigheten

På Skolverkets och Folkhälsomyndighetens webbplatser finns särskilt framtagen information samt frågor och svar som rör förskolan och skolan:

Skolverket – information till skolor och förskolor

Folkhälsomyndigheten – information till skolor och förskolor 

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021