Stöd till dig som barn, ung och vårdnadshavare under pandemin

Känner du som barn eller ungdom oro under pandemin? Vill du som förälder få tips på hur du kan stötta ditt barn? Kommunen erbjuder olika typer av stöd som du kan ta del av.

Far och son som sitter på brygga och fiskar Foto: Mostphotos

Under följande sida kan du läsa om kommunens insatser och få nyttiga länkar till information som riktar sig till barn och vårdnadshavare om corona, samt tips och råd som underlättar i vardagen.

Stöd till barn, unga och vårdnadshavare under pandemin

Senast uppdaterad: 7 juli 2021