FunkisFestivalen

FunkisFestivalen är Sveriges största melodifestival för personer med kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom LSS som är 15 år eller äldre.

Det är andra gången som Haninge är med i uttagstävlingen och vinnaren representerar Haninge vid FunkisFestivalens riksuttagningar under våren 2020.

Publik på FunkisFestivalen?

Anmälan öppnare senare i höst för er som vill vara publik på FunkisFestivalen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 3 september 2019