Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sponsring för föreningar

En sponsor bidrar på många olika sätt för att den enskilda föreningen ska kunna bedriva sitt arbete. Till er hjälp finns en riktlinje som gör det enklare och tydligare för hur föreningar i Haninge kommun kan arbeta med sponsorer.

Torvalla idrottsplats Foto: Hans Berggren

Riktlinjen anger i vilka hallar eller anläggningar en sponsor kan få exponeras med en skylt eller ett klubbemblem, vad som får stå på skylten och vilka avtal som ska användas för att reglera detta. Med detta säkerställer vi att alla sponsorer exponeras likartat och rättvist utifrån var föreningen har sin verksamhet.

Har ni en sponsor som vill synas?

Har ni sponsorer som vill synas med en skylt i den anläggning där ni tränar? Tveka inte att kontakta Idrott- och friluftservice på telefon: 08-606 82 58. 

Vilka föreningar omfattas?

Riktlinjerna gäller för föreningar som blivit tilldelade tider i anläggningen för sin stadigvarande ordinarie verksamhet.

Riktlinjen i korthet

  • Huvudregeln är att varje förening tilldelas en anläggning där merparten av föreningens verksamhet försiggår.
  • I undantagsfall får stora föreningar, ibland med fler idrottsgrenar, som är förlagda i olika anläggningar tilldelning av mer än en anläggning.
  • De respektive idrottsgrenarna, alternativt förlagda timmarna, ska utgöra en väsentlig andel av föreningens totala verksamhet.

Det här gäller för föreningen

I eller på den anläggning en förening fått sig tilldelad gäller följande:

  • Föreningen ges möjlighet att ha sitt eget klubbemblem på fasaden och inne i hallen. Är det en utomhusyta ges möjlighet att ha sitt klubbemblem i anslutning till den aktiva ytan. Plan- och bygglagen medger undantag till bygglov i detaljplanerat område om fasadskylten i fråga är under 1 kvm.
  • Föreningen ges möjlighet att sätta upp sponsorskyltar på den yta förvaltningen avsätter per förening. Tilldelning av exakta ytor regleras per anläggning beroende på tillgängligt utrymme.
  • Det står föreningen fritt att välja om föreningen vill nyttja sin rätt till tilldelning eller inte. Det står också föreningen fritt att välja att enbart exponera sitt eget klubbemblem.
  • Förvaltningen tillåter ingen andrahandshandel av exponeringsytor, varken för klubbemblem eller för sponsorskyltar.
  • Förening som önskar utnyttja sin rätt till klubbemblem och/eller sponsorskyltar ska teckna avtal med förvaltningen. Avtalet i sin tur reglerar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.
  • Förening som önskar utnyttja sin rätt till sponsorskyltar ska teckna avtal med sponsorer. Kommunen kommer tillhandahålla en avtalsmall som föreningarna kan använda. Kopior på avtalen ska skickas till förvaltningen. 

Senast uppdaterad: 4 januari 2024