Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hållbar matsedelsutveckling

Vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön både negativt och positivt - genom medvetna val och minskat matsvinn kan måltiderna bidra till en minskad klimat- och miljöpåverkan och bra villkor för både människor och djur. Läs gärna mer i kommunens kostpolicy!

Råg Foto: Mostphotos

Måltidsverksamheterna vill inspirera till en bredare diskussion om hur vi genom våra livsmedelsval och vår konsumtion kan bidra till en mer hållbar matsedelsutveckling. Makten över maten och klimatet börjar med kunskap.

Exempel på hur och vad vi gör

  • Följer upp livsmedelsinköpens klimatpåverkan (se mer nedan).
  • Minskar köttkonsumtionen genom ökad servering av vegetariska måltider, ökar andelen baljväxter. Tar hjälp av Världsnaturfondens vegoguide och köttguide i menyplaneringen.
  • Arbetar aktivt med att minska matsvinn (både köks-, serverings- och tallrikssvinn). Vi förvarar maten rätt, planerar våra inköp och tar hand om rester.
  • Ökar inköp och utbud av livsmedel med ursprungsland och/eller tillverkningsland Sverige.
  • Ökar inköp och utbud av ekologiska livsmedel, konverterar volymprodukter till enbart ekologiskt.
  • Ökar andelen grönsaker, frukt och bär. Erbjuder alltid stor andel grova hållbara grönsaker (rotfrukter) som råkost.
  • Väljer frukt och grönt efter säsong, använder stor andel livsmedel med svensk råvara och ännu större andel livsmedel med tillverkningsland Sverige. 
  • Serverar ingen rödlistad fisk, använder Världsnaturfondens fiskguide vid val av fisk, med andra ord hjälper till att minska utfiskningen av våra hav.
  • Serverar nöt, gris, lamm och kyckling av kött från djur som är födda, uppvuxna, slaktade och paketerade i Sverige.

Kontakt

Catarina Heilborn
Koststrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
08-606 70 97
catarina.heilborn@haninge.se

Klimatdata

Måltidsverksamheternas livsmedelsinköps klimatpåverkan följs upp per månad med verktyget Hantera Livs. Nyckeltalen nedan avser år 2021. 

Förskola 1,8 kg CO2e/kg
Grundskola 2,2 kg CO2e/kg
Gymnasieskola 2,9 kg CO2e/kg
Totalt 2,1 kg CO2e/kg
(kg Co2e / klimatpåverkan per kg inköpta livsmedel) 
 
Totalt 2 940 075 kg C02e 
(kg CO2e / klimatpåverkan för totala mängden inköpta livsmedel)

Totalt 1 377 ton
(totala mängden inköpta livsmedel i förskola och skola)

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022