Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

780 ton ekologiska livsmedel

Aktuella siffror från år 2021 visar att kommunens verksamhet sammanräknat nu når 46 procent (kg/liter) / 40 procent (kr/öre) ekologiska inköp. Målet är att nå upp till minst 60 procent inköp av ekologiska livsmedel till år 2022.

Foto: Shutterstock

Under år 2021 räknat i kg/liter var 46 procent av inköpen ekologiska. Exempel på ekologiska inköp per år:

 • 307 ton mjölk, yoghurt, fil, keso, grädde
 • 98 ton färska frukt, bär
 • 50 ton färska grönsaker, rotfrukter
 • 54 ton färsk potatis
 • 24 ton mjöl, gryn
 • 12 ton pasta
 • 11 ton ägg
 • 9 ton färsk/fryst nötfärs

Haninge kommun har höga ambitioner när det gäller ekologisk mat och en giftfri vardag. Vägen dit innebär att hushålla med jordens resurser; fler måltider med ett större innehåll av hållbara och nyttiga vegetabilier, åtgärder mot matsvinn, kunskap om och givetvis en passion för att minska de offentliga måltidernas negativa miljöpåverkan.

Under år 2021 minskade totala mängden livsmedelsinköp i Haninge kommun med 12 procent (kg/liter) på grund av pandemin jämfört med år 2019.

Ekologiska inköp rapporteras bland annat in till EkoMatCentrum och till Sveriges Ekokommuner där det jämförs i kronor och ören. Utforska Svenska Eko-Kartan  och graferna där för att se varje läns utveckling och få reda på hur din kommun ligger till:

Svenska Eko-Kartan

Vad är ekologisk produktion?

Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är andra viktiga punkter.

Den ekologiska produktionen utmärker sig på framför allt tre sätt:

 1. hur man hanterar skadegörare och ogräs
 2. hur man ger grödorna tillräckligt med näring
 3. att djuren har en viktig roll i produktionen.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Kontakt

Catarina Heilborn
Koststrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
08-606 70 97
catarina.heilborn@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 januari 2023