Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Socialo Familia thaj shavorra

O Socialförvaltning lel sama pe le kommunake bucha socialni thaj po zakono le zhutimasko karing kodol kovle birimasa. O Socialförvaltning vi lel sama pe le familjake pushimatha, macharimaske thaj duhanosle pushimatha, thaj vi le buchange pushimatha. Thelal das informacia ando video sar del o socialo zhutipe ande familjini problemura thaj kothar aven kuvimatha kaj den maj buth informacia pa kadal buchia pe Svedicko shib.

 

”Sakone manushes shaj trobuj zhutipe ande lengo trajo. O Socialförvaltningen zhutij shavorren, ternjimathen, barren, saven si pharripe ando trajo thaj trobuj len zhutipe.”

Kathe thelel andel kuvimatha shaj araken maj buth informacia pe Svedicka shib te zhanes maj buth pa zhutipe sosko si kaj o socialförvaltning ande kadal pushimatha.

Orosanmälan (opre delpipep al shavorra)

Shavorra thaj ternjimatha

HANBA

Barncentrum

Dadenge/Dejange

Dadipe/faderskap thaj förädrarskap

Familjerådgivning

Föräldramottagningen

Separacia, mekipe thaj o Umgängeshus

KONTAKTO

Gregor Kwiek

08-606 71 32

gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 mars 2023