KOMET – för dig som ofta hamnar i konflikt med ditt barn i åldern 3–11 år

KOMET är ett föräldraskapsprogram med syfte att stödja föräldrar med barn 3–11 år och som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt/sina barn. Programmet syftar också till att öka ditt positiva samspel med ditt barn och att hantera vardagliga problem och konfliktsituationer. På så sätt kan risken för beteendeproblem hos barnen minska.

Foto: Mostphotos

Komet är en förkortning av kommunikationsmetod och programmet har utvecklats av Stockholms stad och bygger på internationella program med social inlärningsteori och beteendeterapeutiska principer som grund. Föräldragrupperna leds av två gruppledare och består av 6–10 föräldrar/vårdnadshavare. Föräldraträffarna genomförs med hjälp av filmer, rollspel, hemuppgifter och skriftligt material.

Ämnen som bearbetas är bland annat lek och umgänge, att välja bort onödiga strider, belöningssystem och hur man kan få ett bra samarbete med skolan.

Efter varje föräldraträff får du hemuppgifter och varje ny föräldraträff inleds med en genomgång av det man tränat på hemma. I filmer får föräldrarna ta del av iscensatta vardagssituationer mellan föräldrar och barn. Filmerna diskuteras och problematiseras i föräldragruppen. I rollspel får föräldrarna tillfälle att träna färdigheter och förhållningssätt de lärt sig under träffarna. Programmet har positiva effektutvärderingar och är ett av de mest spridda programmen nationellt.

Tid och plats för föräldraträffarna hösten 2022

Höstens Komet föräldraskapsprogram erbjuds under dag- och kvällstid både digitalt och fysiskt. Välkomna att välja grupp och ansöka till Kometträffarna. Information om respektive grupp samt hur ni ansöker finns att läsa längre ned på sidan.

Grupp 1 - Måndagar

Datum: 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12
Tid: 18:00–20:30
Plats: Familjecentralen
Ledare: Nuria Heinämäki och Marie Sandqvist


Grupp 2 - Tisdagar

Datum: 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11,6/12,13/12

Tid: 18:00–20:30
Plats: Vendelsö kyrka
Ledare: Ulla Östman och Elin Klasson


Grupp 3 -Onsdagar digitalt

Datum:  14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11
Tid: 18:00-20:30
Plats: Microsoft teams
Ledare: Maria Näslund och Therese Wallver


Grupp 4 - Onsdagar

Datum:  14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11
Tid: 16:00-18:30
Plats: Familjecentralen
Ledare: May Åkesson och Mia Musovic

Anmälan

Anmälan sker genom att maila oss. Du behöver bara ange ditt namn, telefonnummer och vilken grupp du vill delta i. 

komet-haninge@haninge.se

Röster från deltagande föräldrar

- Mindre konflikter.

- Så enkla medel gjorde mirakel!

- Kände snabbt under träffarna att det blev en skillnad i relationen till barnet. Nu är jag den förälder jag vill vara.

- Jag har blivit lugnare och vi har en närmare relation.

- Vi har fått en närmare relation med mer kramar och roligare stunder.

Senast uppdaterad: 27 juni 2022