Föräldraskapsstöd NPF

Välkommen till Attention Haninge-Tyresö. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD.

Glada föräldrar som tar i hand Glada föräldrar som tar i hand. Foto: Mostphotos

Attention Haninge-Tyresö är en ideell förening som arbetar för att alla med NPF i kommunen ska få det stöd som de behöver.

Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för barns och vuxnas rättigheter i samhället. Föreningen öppnar upp till dialog med kommunens politiker och tjänstemän.

Alla har vi olika erfarenheter och kunskaper som är viktiga i dessa möten. Vi har mycket att lära av varandra. Vi kan stötta varandra i svåra situationer. Du är inte ensam!

På gång i föreningen

  • Föreläsning om ADHD-medicin (återkommer varje år)
  • Föräldrastöd i samverkan med Haninge kommun, Tyresö kommun och Studieförbundet vuxenskolan
  • Temakvällar
  • 2–4 föreläsningar per år som är öppna för alla

Föreläsningar ges på begäran

Attention Haninge och Tyresö erbjuder föreläsningar för att lära ut mer om NPF i exempelvis skolor och till Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om vad som är på gång i vår kalender

Kontaktinformation

KONTAKT

Inger Dahlberg, samordnare
08-606 83 67
foraldratraffar@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 december 2022