Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör adoption.

En pappa , en mamma  och en liten flicka sitter och samtalar med en läkare Foto: Mostphotos

Det finns två sätt att adoptera: internationell adoption (adoption av ett barn från utlandet) och närståendeadoption (adoption av sambos eller make/makas barn). 

Du som vill adoptera ska ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag utan ålder är en faktor i den samlade bedömningen.

Det går att adoptera som ensamstående, gift eller sammanboende. Som gift eller sammanboende adopterar ni tillsammans.

Internationell adoption

De flesta adoptioner sker med hjälp av auktoriserad adoptionsorganisation. Om adoptionen sker på annat sätt kallas det enskild adoption. Enskilda adoptioner gäller främst barn du känner sen tidigare, ofta en släktings barn. Din kontakt med familjerätten på kommunen är densamma oavsett om barnet är känt för dig sen tidigare eller inte. 

Så här går det till

Börja med att kontakta oss på familjerätten för ett informationssamtal. Efter samtalet får du gå en obligatorisk avgiftsbelagd föräldrautbildning. Utbildningen (FIA) anordnas av Stockholms stad och omfattar 21 studietimmar. Utbildningen handlar bland annat om att få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov, för att kunna ta ett beslut om en eventuell adoption.

Efter utbildningen lämnas ansökan (blankett Adoption 5 på MFOFs hemsida) och intyg om genomförd utbildning till oss på familjerätten. Vi startar en medgivandeutredning som bland annat utreder om du/ni som vill adoptera ett barn är lämpliga. 

Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till dina kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov samt den planerade adoptionens innebörd, ditt hälsotillstånd, dina personliga egenskaper, din sociala situation, relationen till din partner (när sådan finns) och ditt nätverk.

Det är socialnämnden som efter förslag från familjerätten beslutar om medgivande ska ges eller inte.

Ett medgivande gäller i tre år och prövas av familjerätten efter två år för att se om samma omständigheter fortfarande gäller. Har ni inte fått ett barnbesked inom tre år behöver en ny ansökan om medgivande göras. När ett barnbesked kommer ska du/ni kontakta familjerätten för samtycke till att adoptionsprocessen får fortsätta.

När barnet anlänt till Sverige behöver tingsrätten i vissa fall fatta beslut om adoption. Detta sker efter ansökan från den/de blivande adoptivföräldrarna. Familjerätten har ett fortsatt ansvar i form av att skriva uppföljningsrapport/er samt ge familjen råd och stöd.

Närståendeadoption

Om du vill adoptera din make/makas eller sambos barn, ska du ansöka om detta hos tingsrätten. Tingsrätten ger sedan familjerätten i uppdrag att utreda och lämna yttrande om en adoption bedöms vara till barnets bästa.

Kontakt familjerätten

sof-familjeratt@haninge.se

08-606 70 00

Telefontid: måndag–torsdag 13.00–14.30

Besöksadress: Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2

Senast uppdaterad: 18 april 2022