Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Heders­relaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om att du blir kontrollerad av din familj och släkt. Att du utsätts för fysiskt och psykiskt våld eller hot om våld.

En kvinna tittar ut genom ett fönster Foto: Mostphotos

Hedersförtryck kan drabba alla, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet och kan ta sig olika uttryck.

I Sverige har du rättigheter som gäller både hemma, i skolan och ute i samhället. Dina rättigheter finns beskrivna i både svenska lagar och internationella konventioner. 

Om du är utsatt för hedersförtryck kan ett första steg vara att prata med någon.

Här är exempel på vart du kan vända dig:

Elevhälsan på din skola

Om du är utsatt ska du inte tveka att höra av dig till elevhälsan på din skola för stöd. Varje skola har tillgång till skolsköterska och kurator. De kan hjälpa dig vidare om det behövs, till exempel när det gäller kontakter med ungdoms­mottagningen, social­tjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller annat stöd.

Elevhälsan

Ungdoms­mottagningen

Alla upp till 23 år är välkomna med fråge­ställningar, tankar eller problem. På ungdoms­mottagningen jobbar kura­torer, barnmorskor och läkare.

Haninge ungdomsmottagning

Socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper barn, unga och familjer i svåra situationer.

Socialtjänsten för barn och vuxna

Origo – ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld för Stockholms län

Origo är ett resurs­centrum där flera myndigheter arbetar tillsammans för att hjälpa och stödja unga som lever med heders­relaterat våld och förtryck.

Origos webbplats

Senast uppdaterad: 13 april 2022