Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Våld i nära relation

Kontakta kommunens relationsvåldsteam för hjälp om du är orolig för någon, om du själv är utsatt eller om du utsätter någon annan.

Ett trasigt trähjärta med texten "Home sweet home" hänger på en dörr Foto: Mostphotos

Våld i nära relation omfattar alla typer av hot och våld mellan närstående oavsett ålder, kön eller könsidentitet.

Vad är våld?

  • Psykiskt våld – kränkningar, hot eller begränsning i umgänge.
  • Fysiskt våld – slag, sparkar, knuffar eller nypningar.
  • Sexuellt våld – att tvingas se på pornografi, tvingas att utföra sexuella handlingar eller bli våldtagen.
  • Försummelse – att få för lite mat, få felaktig medicin, eller att nekas hjälp med hygien när man behöver assistans med sådant.
  • Materiellt våld – att personliga ägodelar förstörs.
  • Ekonomiskt våld – att tvingas teckna abonnemang eller ta lån, skriva testamente eller att någon som har hand om din ekonomi utnyttjar den för egen vinning.

För dig som är utsatt för våld i nära relation

Har du en våldsam partner? Känner du dig rädd och hotad, kontrollerad och isolerad? Har du blivit slagen, våldtagen eller utsatt för sexuella övergrepp? Är du utsatt för hedersrelaterat våld? Det finns hjälp att få!

Socialtjänsten kan erbjuda stödsamtal, försörjningsstöd och skyddat boende. Kontakta kommunens relationsvåldsteam så får du information om vilken typ av hjälp som kan vara aktuell för just dig. Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp.

Heders­relaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om att du blir kontrollerad av din familj och släkt. Hedersförtryck kan drabba alla, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet och kan ta sig olika uttryck.

För dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

För dig som utövar våld mot någon närstående

För dig som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende finns en särskild hjälplinje som heter "Välj att sluta". Du får också råd och stöd från kommunens relationsvåldsteam.

För dig som utövar våld mot någon närstående

Är du orolig för någon som kan vara utsatt för våld i nära relation?

Kontakta kommunens relationsvåldsteam på 08-606 91 40 för att få råd och stöd. Är du orolig för ett barn ringer du socialtjänsten på 08-606 79 96.


Kontakt för våldsutsatta

Om du inte talar svenska har du rätt att få en tolk när du talar med socialtjänsten.

Akut behov av hjälp
Ring polisen på 112

Socialjouren (kvällar och helger)
020-70 80 03

Om du är barn, ring socialtjänstens mottagning:
08-606 79 96 

Om du är vuxen, ring eller mejla relationsvåldsteamet:
08-606 91 40
rvt@haninge.se

Politiskt ansvariga i socialnämnden

VIP - Viktig intressant person

VIP är en våldsförebyggande gruppkurs för dig med intellektuell eller psykisk funktionsvariation. Under kursen pratar vi om självkänsla och relationer.

Vi övar på att vara tydliga med vad vi vill och att lära oss att förstå och tycka om oss själva.

Läs mer om VIP-kursen

Senast uppdaterad: 1 september 2023