Anmäla oro för barn och unga

Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma – kontakta oss på socialtjänsten.

En kvinna talar i telefon Foto: Mostphotos

Alla har ett ansvar

Om du är orolig för hur ett barn har det men är osäker på vad du ska göra, ring mottagningen för barn och unga. Då får du prata med en socialsekreterare som kan ge dig råd och svara på dina frågor. Är du osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med oss utan att nämna vilket barn det gäller.

Du behöver inte ha bevis för att barnet far illa. Det räcker med en misstanke eller oro. Det är vi på socialtjänstens som utreder om barnet och familjen behöver stöd eller hjälp. Du kan vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn.

Du som anmält får ingen information tillbaka om hur det går eftersom socialtjänsten arbetar under sekretess för att skydda den personliga integriteten hos alla inblandade.

Vissa är skyldiga att anmäla

Alla som arbetar med barn och unga är enlig lag skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel personal inom skola, fritids, sjukvård, polis och kyrka. Du som personal kan inte vara anonym. Du kan däremot ringa och rådgöra med oss utan att nämna barnets namn, innan du tagit ställning till om du ska göra en orosanmälan eller inte.  

Mer om anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens hemsida

När barn far illa – Information från 1177

När du gjort en anmälan

När vi fått in din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Då beslutar vi om en utredning ska inledas eller inte. Utredningen ska avgöra om barnet och familjen behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. Om en utredning inleds träffar en socialsekreterare barnet, vårdnadshavarna och andra som är viktiga för barnet. Vi gör utredningen tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. Det är bara i de mest allvarliga fallen som vi behöver besluta mot vårdnadshavarnas eller barnets vilja.

Kontakt

Socialtjänstens mottagning för barn och unga
08-606 79 96

Telefontider: 

  • Måndag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
  • Tisdag 8.30–11.00 och 13.00–16.30
  • Onsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
  • Torsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
  • Fredag 8.30–14.45 (lunchstängt 12–13)

Om du behöver hjälp på en kväll, natt eller helg: Ring socialjouren på 020-70 80 03. Om klockan är efter två på natten ringer du till SOS alarm på 112 och ber att få prata med socialjouren.

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Faxnummer
08-606 74 30

Mail
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Politiskt ansvariga i socialnämnden

Senast uppdaterad: 9 september 2022