Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anmäla oro för barn och unga

Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma – kontakta oss på socialtjänsten. Du kan både göra anmälan digitalt och via telefon.

Liten flicka går i regnet med ett uppfällt paraply ovanför sig. E-tjänst orosanmälan Foto: Mostphotos

Alla har ett ansvar

Om du är orolig för hur ett barn har det men är osäker på vad du ska göra, ring mottagningen för barn och unga. Då får du prata med en socialsekreterare som kan ge dig råd och svara på dina frågor. Är du osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med oss utan att nämna vilket barn det gäller.

Du behöver inte ha bevis för att barnet far illa. Det räcker med en misstanke eller oro. Det är vi på socialtjänstens som utreder om barnet och familjen behöver stöd eller hjälp. Du kan vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn.

Du som anmält får ingen information tillbaka om hur det går eftersom socialtjänsten arbetar under sekretess för att skydda den personliga integriteten hos alla inblandade.

Vissa är skyldiga att anmäla

Alla som arbetar med barn och unga är enlig lag skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel personal inom skola, fritids, sjukvård, polis och kyrka. Du som personal kan inte vara anonym. Du kan däremot ringa och rådgöra med oss utan att nämna barnets namn, innan du tagit ställning till om du ska göra en orosanmälan eller inte.  

Mer om anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens hemsida

När barn far illa – Information från 1177

Så gör du en orosanmälan 

Digitalt

Här kan du göra en orosanmälan digitalt för barn och unga som vistas och/eller är folkbokförda i Haninge kommun. Om anmälan görs efter kontorstid så hanteras den nästa kontorsdag, är frågan eller ärendet mer brådskande än så är det bättre att du ringer oss. Gäller det ett livshotande tillstånd ring 112. 

Här gör du anmälan digitalt


Om det är du som behöver stöd

Om du är ung och behöver stöd eller hjälp. Då kan du göra en ansökan via en e-tjänst, du hittar den här.

Vill du veta vad som händer efter ansökan skickats in kan du läsa mer om stegen här. 


Telefon

Eller ring socialtjänstens mottagning för barn, unga och vuxna
08-606 79 96

Telefontider:
Måndag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
Tisdag 8.30–11.00 och 13.00–16.30
Onsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
Torsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
Fredag 8.30–14.45 (lunchstängt 12–13)

Om du behöver hjälp på en kväll, natt eller helg:
Ring socialjouren på 020-70 80 03
Om klockan är efter två på natten ringer du till SOS alarm på 112 och ber att få prata med socialjouren.

När du gjort en anmälan

När vi fått in din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Då beslutar vi om en utredning ska inledas eller inte. Utredningen ska avgöra om barnet och familjen behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. Om en utredning inleds träffar en socialsekreterare barnet, vårdnadshavarna och andra som är viktiga för barnet. Vi gör utredningen tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. Det är bara i de mest allvarliga fallen som vi behöver besluta mot vårdnadshavarnas eller barnets vilja.

Kontakt

Socialtjänstens mottagning för barn, unga och vuxna
08-606 79 96

E-tjänst för ansökan om hjälp och stöd

Telefontider: 

  • Måndag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
  • Tisdag 8.30–11.00 och 13.00–16.30
  • Onsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
  • Torsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
  • Fredag 8.30–14.45 (lunchstängt 12–13)

Om du behöver hjälp på en kväll, natt eller helg: Ring socialjouren på 020-70 80 03. Om klockan är efter två på natten ringer du till SOS alarm på 112 och ber att få prata med socialjouren.
Socialjourens digitala faxnummer: 08-535 300 51 

Faxnummer Haninge socialtjänst
08-606 7430 

Besöksadress Haninge kommun
Rudsjöterrassen 2

Mail
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Politiskt ansvariga i socialnämnden

Digital orosanmälan för barn och unga

Här kan du göra en digital orosanmälan för barn och unga
Skickar du in en anmälan efter kontorstid hanteras den nästa vardag av socialtjänsten. Om ärendet är mer akut ring oss istället. 

Senast uppdaterad: 1 april 2024