Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här går en utredning till

En utredning inleds ofta med ett gemensamt samtal där ni får information om hur utredningen kommer att genomföras.

Utredningen fortsätter sedan med:

  • Samtal
  • Hembesök där barnet är med
  • Samtal med ert barn Se när Hugo besöker familjerätten
  • Samtal med referenser som haft yrkesmässig kontakt med barnet (till exempel förskola eller skola)
  • Eventuellt samtal med sambo
  • Registerutdrag ur socialregister och belastningsregister

Utredningen kan när som helst begäras vilande av domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. När en utredning är färdig får ni båda ta del av den i sin helhet och lämna synpunkter innan den skickas till domstolen.

Senast uppdaterad: 20 september 2021