Silviahemscertifiering - utbildning i demenskunskap

Stiftelsen Silviahemmets utbildning innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått utbildning i demenskunskap för att bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. I Haninge kommun är tre dagverksamheter och två vård- och omsorgsboenden certifierade.

En äldre man sitter och pratar med en sköterska inomhus Foto: Mostphotos

Silviahemmets certifieringsprogram fokuserar på utbildad personal, gott ledarskap och en gemensam vårdfilosofi för att uppnå hög kvalitet i vård och omsorg. 

En Silviahemscertifiering bidrar till ett helhetsperspektiv i kommunens arbete kring vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Det stimulerar också till kompetensutveckling och regelbunden reflektion hos alla medarbetare.

Silviahemscertifierade verksamheter i Haninge kommun

Silviahemscertifierad

Silviahemmets symbol med orden Demensutbildning Silviahemmet Certifierad 2022-2025

Vår personal är utbildade i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Läs om certifieringen på silviahemmet.se

Kontakt

Om du vill veta mer om Silviahemscertifieringen eller kommunens vård- och omsorg av personer med kognitiv sjukdom kontakta: 

Anneli Lindberg
Demenssjuksköterska, Silviasjuksköterska
anneli.lindberg@haninge.se

 

Senast uppdaterad: 18 januari 2023