Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Individens behov i centrum (IBIC)

I Haninge kommun arbetar vi med att sätta individens behov i centrum. Metoden förkortas till IBIC. IBIC är en metod för att arbeta strukturerat med dina individuella behov.

Skärmbild från film om metoden IBIC

Vi arbetar med metoden IBIC (individens behov i centrum) i vård och omsorgsverksamhet. Det gäller verksamheter som handlägger eller utför insatser för äldre, funktionsnedsatta eller inom socialpsykiatri.

Med hjälp av IBIC sätter vi fokus på individens behov i handläggning och planering av den enskildas insatser.

Du som söker stöd hos oss kommer att få beskriva dina behov och vad du vill ha stöd med. Vi pratar också om vilka resurser du har och vad du vill och kan göra själv. Du kommer också få berätta om dina mål och vilket resultat du vill uppnå.

Du får svara på frågor om ditt behov av stöd utifrån olika livsområden. Exempelvis vad du kan behöva hjälp med och vad du klarar själv inom dessa områden: 

 • lärande och att tillämpa kunskap
 • allmänna uppgifter och krav
 • kommunikation
 • förflyttning
 • personlig vård
 • hemliv
 • mellanmänskliga interaktioner och relationer
 • utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv
 • samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
 • känsla av trygghet
 • personligt stöd från personer som vårdar eller stödjer en närstående

Senast uppdaterad: 18 januari 2023