Korttidsboende eller växelvis boende

Om du eller din anhörige under en kortare tid är i behov av vård eller omsorg som inte kan ges i det egna hemmet, kan ni ansöka om korttidsboende. Det kan till exempel röra sig om avlastning i samband med vård av anhörig, vid återhämtning efter sjukdom eller i väntan på särskilt boende.

Korttidsboende Foto: Fredrik Hjerling

Det finns personal på korttidsboendet dygnet runt som kan ge stöd med hygien, av- och påklädning samt stöd vid måltider och aktivering.

På korttidsboendet bor man i ett rum med tillgång till toalett och dusch. Det finns också gemensamma lokaler för måltider, umgänge och aktiviteter.

Så söker du korttidsboende

För att söka korttidsboende kontaktar du biståndshandläggare inom äldreomsorgen som gör en behovsbedömning utifrån ditt behov. Beslut om korttidsboende tas därefter enligt socialtjänstlagen. 

När får jag plats på korttidsboende?

Om du beviljas korttidsboende så ska du erbjudas plats inom en vecka eller enligt överenskommen tid. Dygnsavgift för vård och omsorg samt kost tas ut enligt gällande taxa i Haninge kommun.

Här finner du information om avgifter för äldreomsorg i Haninge kommun

Kontakt

Social- och äldreförvaltningen
136 81 Handen 

Växel 08-606 70 00 
Fax 08-606 87 41

Kontakt med handläggare

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2 
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Telefonservice på finska

Är du finskspråkig och har frågor om äldreomsorg och seniorverksamhet i Haninge? Ta kontakt med social- och äldreförvaltningens telefonservice på finska.

Telefon: 08-606 77 37
Telefontider: Tisdagar kl 13–15 och onsdagar kl 9–11. Övriga tider är du välkommen att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

infofinska@haninge.se

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 11 maj 2022