Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förbehållsbelopp

Här hittar du information om förbehållsbelopp.

Faktorer som påverkar förbehållsbeloppet:

 • ett minimibelopp som ska garantera att den enskilde har ett lägsta belopp för normala levnadsomkostnader
 • bostadskostnad
 • individuell prövning

Minimibelopp

Det är den summa som kan disponeras efter att skatt, bostadskostnad och avgiften till kommunen betalats.

För år 2024 gäller följande minimibelopp:

 • Ensamstående 65 år och äldre
  7 062 kronor per månad
 • Makar och sambor 65 år och äldre
  5 762 kronor per månad per person

Minimibeloppet ska täcka kostnader för:

 • kost på boende
 • livsmedel, kläder, skor
 • fritid, hygien
 • dagstidning, telefon, TV-avgift
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler, husgeråd
 • läkemedel

Beräkning av bostadskostnad

Beräkning av bostadskostnad sker med samma system som Pensionsmyndigheten använder för beräkning av bostadstillägg.

Lagstiftningen förutsätter att den som är berättigad till bostadstillägg ansöker om det och rätt till bidrag räknas som en del av er inkomst. Det är därför viktigt att ni ansöker hos Pensionsmyndigheten om bostadstillägg för pensionärer.

Bostadsrätt

Bostadskostnaden beräknas utifrån månadsavgiften och eventuell räntekostnad.

Villa – boende i enfamiljshus

Bostadskostnaden inklusive driftkostnader beräknas enligt schablon utifrån taxeringsvärde och bostadsyta samt eventuell räntekostnad..

Individuell prövning

Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader om dessa är varaktiga (minst 6 månader av året).

Senast uppdaterad: 15 december 2023