Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avgifter för äldres vård och omsorg 2023

Här hittar du information om avgifter för vård och omsorg för dig som är äldre i Haninge kommun.

Maxtaxa

Den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för vård, service och larm är 2 359 kronor per månad.

Avgifter för insatser

Särskilt boende
Vård och omsorg: 2 359 kronor per månad
Kost: 3 531 kronor per månad
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.

Avgift för bostad utan hyreskontrakt: 2 423 kronor

Korttidsvård
Vård och omsorg: 76 kronor per dygn
Kost: 118 kronor per dygn

Trygghetslarm: 237 kronor per månad

Dagverksamhet
Ingen avgift debiteras för verksamheten.
Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris: 65 kronor per dag.

Matdistribution i ordinärt boende
Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda.

Maten betalas enligt fastställt pris: 65 kronor per matlåda.

Vård och omsorg i ordinärt boende: 604 kronor per månad

Ledsagning: 467 kronor per månad

Serviceinsatser
Städning: 586 kronor per månad
Städning för makar/sambor: 727 kronor per månad
Tvätt: 586 kronor per månad
Tvätt för makar/sambor: 703 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden: 473 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden för makar/sambor: 587 kronor per månad

Parboende
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.
Serviceavgift (tvätt och städ): 694 kronor per månad
Avgift för kost (samtliga måltider inklusive mellanmål): 3 531 kronor per månad

Självkostnad per timme
I de fall beslutet endast omfattar en timme per månad tas en avgift ut på 352 kronor vilket motsvarar kommunens självkostnad.

Bårtransporter
Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.

Förbehållsbelopp

Ett minimibelopp ska garantera att den enskilde har ett lägsta belopp för normala levnadsomkostnader.

Läs om förbehållsbelopp

Tillämpningsanvisningar 

Läs om villkoren för hur avgifterna tas ut.

Tillämpningsanvisningar

Inkasso

Visma hanterar kommunens inkassoärenden. För att undvika inkasso och extra avgifter måste du betala din faktura senast tio dagar efter om du fått fakturapåminnelse från Haninge kommun.

Kontakt

För frågor som rör dina insatser: 

Kontakta din biståndshandläggare
Telefon: 08-606 70 00
Fax: 08-606 87 41
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

För frågor om dina avgifter:

Kontakta avgiftstelefonen på 08-606 78 62.
Telefontid: Måndagar till torsdagar kl 9–11

För frågor kring anstånd, fakturakopior eller autogiro/e-faktura:

Kontakta kundgruppen på 08-606 48 00.

Telefonservice på finska

Pratar du finska och har frågor om äldreomsorg och aktiviteter för seniorer i Haninge? Ta kontakt med social- och äldreförvaltningens telefonservice på finska.

Telefon: 08-606 77 37
Telefontider: Tisdagar kl 13–15 och onsdagar kl 9–11. Övriga tider är du välkommen att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

infofinska@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 januari 2023