Hälso- och sjukvård

Malmgårdens äldreboende Foto: Fredrik Hjerling

För dig som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden/växelvård erbjuder kommunen sjukvård och rehabilitering på primärvårdsnivå. För hälso- och sjukvård för dig som bor hemma ansvarar landstinget

Äldreförvaltningen har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som utför och ansvarar för den kommunala primärvården.

Sjuksköterska finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Under kvällar, nätter och helger bemannas verksamheten av jourtjänstgörande sjuksköterska. Kommunen har inga egna läkare, det är landstinget som står för den läkarmedverkan som behövs i den kommunala sjukvården.

Våra boenden

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre följer gällande lagar och regler finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS ansvarar för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av eller utsätts för risk att skada sig i samband med vård och behandling.

MAS informerar äldrenämnden om kvaliteten på de olika verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 juli 2019