Hälso- och sjukvård

Malmgårdens äldreboende Foto: Fredrik Hjerling

När du bor i kommunens vård- och omsorgsboenden, på korttidsboenden eller växelvård är det kommunen som erbjuder dig sjukvård och rehabilitering på primärvårdsnivå. På våra vård- och omsorgsboenden finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som ansvarar för och utför den kommunala primärvården.

Sjuksköterska finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Under kvällar, nätter och helger bemannas verksamheten av jourtjänstgörande sjuksköterska. Kommunen har inga egna läkare, det är Region Stockholm som står för den läkarmedverkan som behövs i den kommunala sjukvården.

Våra vård- och omsorgsboenden

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre följer gällande lagar och regler finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS ansvarar för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av eller utsätts för risk att skada sig i samband med vård och behandling.

MAS informerar äldrenämnden om kvaliteten på de olika verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 november 2019