Vård- och omsorgsboende

Våra vård- och omsorgsboenden är till för dig som behöver omsorg dygnet runt. Här får du hjälp och stöd på olika sätt för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad.

Vård och omsorgsboende Foto: Fredrik Hjerling

Vård- och omsorgsboende är en kvalitetsdeklarerad tjänst.

Här några exempel på vad du kan få hjälp med

  • Personlig omvårdnad och service
  • Stöd vid måltider
  • Aktivering
  • Hälso- och sjukvård

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Lägenheten som du hyr har oftast ett kombinerat vardagsrum och sovrum samt toalett och dusch. Det finns också gemensamma lokaler för måltider, umgänge och aktiviteter. Lägenheterna hyrs ut utan besittningsskydd.

Så ansöker du om vård- och omsorgsboende

För att få plats på vård- och omsorgsboende ska du göra en ansökan. Dina behov utreds tillsammans med en biståndshandläggare. Du kan ansöka om boendet på följande sätt:

Använd blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Använd dig av äldreförvaltningens Medborgarvy som är en e-tjänst

Vård- och omsorgsboenden i kommunen

Kommunens egna vård- och omsorgboenden ligger placerade runt om i kommunens stadsdelar. I Vendelsö ligger Hagagården, i Handen ligger Terrassen och Vallagården, i Västerhaninge ligger Johanneslund, på Dalarö ligger Malmgården och i Tungelsta ligger Ros-Anders gård. Det finns även ett antal fristående vård- och omsorgsboenden i kommunen som drivs i privat regi.

Erbjudande om plats

När du fått beslut om plats på vård- och omsorgsboende tar vi i största möjliga mån hänsyn till ditt eget önskemål om var du vill bo, i relation till vilken typ av hjälp du behöver och var det finns lediga lägenheter.

Om du beviljas vård- och omsorgsboende ska det ta högst tre månader innan du erbjuds plats. Du har möjlighet att besöka boendet innan du tackar ja.

Avgifter och kostnader

Avgift tas ut månadsvis för vård, omsorg och mat enligt gällande taxa i Haninge kommun. Du kan söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Hyra för boende tillkommer.

Här finner du information om avgifter för äldreomsorg i Haninge kommun

Din rätt att påverka

Hur de insatser som är beslutade ska fungera i din vardag ska sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en planering, där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan tillförsäkras du delaktighet och inflytande över hur din vård och omsorg ska utföras.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 18 december 2019