Avgifter för äldres omsorg och vård

Här finner du information om avgifter för äldres omsorg och vård i Haninge kommun.

2020

Den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för vård, service och larm är 2 125 kronor per månad.

Vård- och omsorgsboende

Vård, service, larm: 2 125 kronor per månad
Kost: 3 181 kronor per månad
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.  Avgift för bostad utan hyreskontrakt: 2 136 kronor

Korttidsvård

Vård, service, larm: 69 kronor per dygn
Kost: 106 kronor per dygn

Trygghetslarm

214 kronor per månad

Dagverksamhet

Ingen avgift debiteras för verksamheten.
Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris, 63 kronor per dag.

Matdistribution i ordinärt boende

Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda.
Maten betalas enligt fastställt pris, 53 kronor per matlåda.

Vård och omsorg i ordinärt boende

Vård och omsorg: 533 kronor per månad

Ledsagning

421 kronor per månad

Serviceinsatser

Städning: 528 kronor per månad
Städning för makar/sambor: 655 kronor per månad
Tvätt: 528 kronor per månad
Tvätt för makar/sambor: 634 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden: 426 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden för makar/sambor: 528 kronor per månad

Parboende

Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.
Serviceavgift (tvätt och städ): 634 kronor per månad
Avgift för kost (samtliga måltider inklusive mellanmål): 3 181 kronor per månad

Självkostnad per timme

I de fall beslutet endast omfattar en timme per månad tas en avgift ut på 317 kronor vilket motsvarar kommunens självkostnad.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020