Avgifter för äldres omsorg och vård

Här finner du information om avgifter för äldres omsorg och vård i Haninge kommun.

Den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för vård, service och larm är 2 089 kronor per månad.


2019

Vård- och omsorgsboende

Vård, service, larm: 2 089 kronor per månad
Kost: 3 127 kronor per månad
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.  Avgift för bostad utan hyreskontrakt: 2 100 kronor

Korttidsvård

Vård, service, larm: 67 kronor per dygn
Kost: 104 kronor per dygn

Trygghetslarm

210 kronor per månad

Dagverksamhet

Ingen avgift debiteras för verksamheten.
Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris, 62 kronor per dag.

Matdistribution i ordinärt boende

Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda.
Maten betalas enligt fastställt pris, 52 kronor per matlåda.

Vård och omsorg i ordinärt boende

Vård och omsorg: 527 kronor per månad

Ledsagning

414 kronor per månad

Serviceinsatser

Städning: 519 kronor per månad
Städning för makar/sambor: 644 kronor per månad
Tvätt: 519 kronor per månad
Tvätt för makar/sambor: 623 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden: 419 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden för makar/sambor: 519 kronor per månad

Parboende

Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.
Serviceavgift (tvätt och städ): 623 kronor per månad
Avgift för kost (samtliga måltider inklusive mellanmål): 3 127 kronor per månad

Självkostnad per timme

I de fall beslutet endast omfattar en timme per månad tas en avgift ut på 312 kronor vilket motsvarar kommunens självkostnad.

Bårtransporter

Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 november 2019