Avgifter för äldres omsorg och vård

Den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för vård, service och larm är 2 044 kronor per månad.

2018

Vård- och omsorgsboende

Vård, service, larm: 2 044 kronor per månad

Kost: 3 060 kronor per månad

Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt. Avgift för bostad utan hyreskontrakt: 2 100 kronor

Korttidsvård

Vård, service, larm: 66 kronor per dygn

Kost: 102 kronor per dygn

Trygghetslarm

205 kronor per månad

Dagverksamhet (inkl. för demenssjuka)

Ingen avgift debiteras för verksamheten. Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris, 61 kronor per dag.

Matdistribution i ordinärt boende

Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda. Maten betalas enligt fastställt pris, 51 kronor per matlåda.

Vård och omsorg i ordinärt boende

Vård och omsorg: 513 kronor per månad

Ledsagning

406 kronor per månad

Serviceinsatser

Städning: 508 kronor per månad

Städning för makar/sambor: 630 kronor per månad

Tvätt: 508 kronor per månad

Tvätt för makar/sambor: 610 kronor per månad

Inköp, post/bankärenden: 406 kronor per månad

Inköp, post/bankärenden för makar/sambor: 508 kronor per månad

Parboende

Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.

Serviceavgift (tvätt och städ): 610 kronor per månad

Kostavgift (samtliga måltider inklusive mellanmål): 3 060 kronor per månad

Självkostnad per timme

I de fall beslutet endast omfattar en timme per månad tas en avgift ut på 305 kronor vilket motsvarar kommunens självkostnad.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 mars 2018