Avgifter för äldres omsorg och vård

Här finner du information om avgifter för vård och omsorg för dig som är äldre i Haninge kommun.

2020

Den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för vård, service och larm är 2 125 kronor per månad.

Vård- och omsorgsboende

Vård, service, larm: 2 125 kronor per månad
Kost: 3 181 kronor per månad
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.  Avgift för bostad utan hyreskontrakt: 2 136 kronor

Korttidsvård

Vård, service, larm: 69 kronor per dygn
Kost: 106 kronor per dygn

Trygghetslarm

214 kronor per månad

Dagverksamhet

Ingen avgift debiteras för verksamheten.
Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris, 63 kronor per dag.

Matdistribution i ordinärt boende

Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda.
Maten betalas enligt fastställt pris, 53 kronor per matlåda.

Vård och omsorg i ordinärt boende

Vård och omsorg: 533 kronor per månad

Ledsagning

421 kronor per månad

Serviceinsatser

Städning: 528 kronor per månad
Städning för makar/sambor: 655 kronor per månad
Tvätt: 528 kronor per månad
Tvätt för makar/sambor: 634 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden: 426 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden för makar/sambor: 528 kronor per månad

Parboende

Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.
Serviceavgift (tvätt och städ): 634 kronor per månad
Avgift för kost (samtliga måltider inklusive mellanmål): 3 181 kronor per månad

Självkostnad per timme

I de fall beslutet endast omfattar en timme per månad tas en avgift ut på 317 kronor vilket motsvarar kommunens självkostnad.

Bårtransporter

Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.

Kontakt

08-606 70 00 
Fax 08-606 87 41
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Fakturafrågor
08-606 78 62

Kontakt med tjänstemän

Inkasso

Intrum Justitia hanterar kommunens inkassoärenden.

För att undvika inkasso och extra avgifter måste du betala din faktura senast tio dagar efter om du fått fakturapåminnelse från Haninge kommun. 

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 april 2020