Avgifter för äldres vård och omsorg 2021

Här finner du information om avgifter för vård och omsorg för dig som är äldre i Haninge kommun.

Maxtaxa

Den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för vård, service och larm är 2 138 kronor per månad.

Avgifter för insatser

Vård- och omsorgsboende
Vård, service, larm: 2 138 kronor per månad
Kost: 3 201 kronor per månad
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt. Avgift för bostad utan hyreskontrakt:  2 138 kronor

Korttidsvård
Vård, service, larm: 70 kronor per dygn
Kost: 107 kronor per dygn

Trygghetslarm: 215 kronor per månad

Dagverksamhet
Ingen avgift debiteras för verksamheten.
Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris: 64 kronor per dag.

Matdistribution i ordinärt boende
Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda. Maten betalas enligt fastställt pris: 53 kronor per matlåda.

Vård och omsorg i ordinärt boende: 548 kronor per månad

Ledsagning: 424 kronor per månad

Serviceinsatser
Städning: 531 kronor per månad
Städning för makar/sambor: 659 kronor per månad
Tvätt: 531 kronor per månad
Tvätt för makar/sambor: 638 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden: 429 kronor per månad
Inköp, post/bankärenden för makar/sambor: 531 kronor per månad

Parboende
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.
Serviceavgift (tvätt och städ): 638 kronor per månad
Avgift för kost (samtliga måltider inklusive mellanmål): 3 201 kronor per månad

Självkostnad per timme
I de fall beslutet endast omfattar en timme per månad tas en avgift ut på 319 kronor vilket motsvarar kommunens självkostnad.

Bårtransporter
Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.

Förbehållsbelopp

Ett minimibelopp ska garantera att den enskilde har ett lägsta belopp för normala levnadsomkostnader.

Läs om förbehållsbelopp

Tillämpningsanvisningar 

Läs om villkoren för hur avgifterna tas ut.

Tillämpningsanvisningar

Inkasso

Intrum Justitia hanterar kommunens inkassoärenden.

För att undvika inkasso och extra avgifter måste du betala din faktura senast tio dagar efter om du fått fakturapåminnelse från Haninge kommun. 

Kontakt

08-606 70 00 
Fax 08-606 87 41
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Fakturafrågor
08-606 78 62

Senast uppdaterad: 28 januari 2021