Uppsökande kontakt

Du som fyller 70, 75, 80, 85, 90 eller 95 år erbjuds ett informationssamtal där du kan få tips och råd om kommunens tjänster. Kommunen finns här som en förebyggande kontakt för att informera om den service vi kan erbjuda och vart du vänder dig när du behöver hjälp.

Två kvinnor sitter vid ett bord och pratar Foto: Mostphotos

Vi kommer att skicka ett brev med erbjudande om ett hembesök eller inbjudan till informationsträff på en av våra träffpunkter för seniorer. En tid efter att du fått brevet ringer vi upp dig för att höra om du är intresserad. I så fall bokar vi en passande tid för hembesök eller informationsträff. 

Vår målsättning är att du och dina anhöriga ska känna trygghet och tillit inför framtiden. Du ska veta hur allt fungerar och vart du vänder sig om du får behov av stödinsatser från kommunen.

Vid hembesöket informerar vi dig om:

  • Vart du ska vända dig om ett hjälpbehov uppstår
  • Trygghetslarm
  • Anhörigstöd
  • Syn- och hörselstöd
  • Fixarservice
  • Seniorträffpunkter
  • Fallprevention

Vi kan också förmedla kontakt med:

  • Biståndshandläggare
  • Anhörigstöd
  • Träffpunkter för seniorer

Vi kan också hjälpa till med att fylla i kommunens ansökningsblanketter. 

Finskt förvaltningsområde

Haninge kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att du har rätt att få information från oss även på finska. 

Kontakt

Telefon: 08-606 76 60
uppsokandealdre@haninge.se
Fax: 08-606 87 41

Telefonservice på finska

Är du finskspråkig och har frågor om äldreomsorg och seniorverksamhet i Haninge? Ta kontakt med social- och äldreförvaltningens telefonservice på finska.

Telefon: 08-606 77 37
Telefontider: Tisdagar kl 13–15 och onsdagar kl 9–11. Övriga tider är du välkommen att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

infofinska@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 juli 2022