Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Naturvårdsplanen vägledande i all samhällsplanering och myndighetsutövning

Kommunens naturvårdsplan syftar till att bevara och utveckla kommunens naturvärden och ska göra det möjligt att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen ta hänsyn till områden med höga naturvärden och till viktiga ekologiska samband och strukturer.

Ärtsångare Ärtsångare Foto: Malin Löfgren

I den naturvårdsplan som antogs i april 2016 slår kommunfullmäktige fast inriktningen för kommunens arbete för en framtida hållbar utveckling i Haninge.

Med stöd av naturvårdsplanen ska tjänstemännen i kommunen arbeta på ett sätt som bevarar och utvecklar kommunens naturvärden och därmed skapar förutsättningar för välfungerande ekosystem och en rik biologisk mångfald. Naturvårdsplanen ska vara vägledande både i naturvårdsarbetet och i all samhällsplanering och myndighetsutövning i kommunen.

Naturvårdsplanen tar avstamp i de nationella och regionala miljömålen och formulerar inriktningen för fem åtgärdsområden: fysisk planering, skydd av natur, naturvård och skötsel, kunskapsinsamling och kunskapsspridning samt friluftsliv och rekreation.

Läs mer om hur kommunen arbetar med naturvård

Senast uppdaterad: 23 juli 2020