Omsorg och stöd

Alla människor kan behöva hjälp
eller stöd för att klara sin vardag.

Socialförvaltningen hjälper
barn, ungdomar och vuxna
som har det svårt på olika sätt.
För de äldre ansvarar äldreförvaltningen.

Här kan du läsa mer om den service
alla som bor i Haninge har rätt till.

Klicka på orden
i spalten till vänster
så får du veta mer.

Senast uppdaterad: 15 februari 2016