Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Valaffischering

Här finner du information om valaffischering och hur det går till att få tillstånd.

För att sätta upp valaffischer på allmän plats krävs polistillstånd och kommunen är remissinstans innan tillståndet beviljas.

Gäller det affischer som sätts upp på platser där kommunen inte är markägare så får markägaren yttra sig.

Polistillstånd söker respektive parti själva. I ansökan ska en kontaktperson anges.

I polistillståndet framgår att affischerna ska placeras så att de inte hindrar eller stör trafikanter, skymmer sikt eller på annat sätt vållar skada.

Varje parti sköter själva sin affischering, de ansvarar för att sätta upp och ta ner affischer och i övrigt följa de villkor som anges i polistillståndet.

Kommunen kan ta ned skyltar som de anser utgör en fara för trafikanter.

Har du frågor eller synpunkter kring valaffischer i Haninge kommun, kontakta i första hand respektive parti. Du hittar kontaktuppgifter på partiernas hemsidor.

Om du tror att en valaffisch kan utgöra en trafikfara är du välkommen att mejla till: trafik@haninge.se

Tillstånd att inom Stockholms län sätta upp valaffischer inför Europaparlamentsvalet 2024

Senast uppdaterad: 8 mars 2024