Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Valadministrationen

Det är många myndigheter och andra aktörer som är delaktiga i planeringen och genomförandet av de allmänna valen.

Valnämnderna i kommunerna

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna.

Hör av dig till valnämndens kansli om du har frågor eller synpunkter kring exempelvis val- eller förtidsröstningslokaler eller själva röstmottagningen i kommunen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val. För val till kommun- och landstingsfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare.

Om det blivit fel i röstlängden för någon röstberättigad är det länsstyrelsen som kan besluta om att rätta felet och utfärda ett nytt röstkort.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Valmyndigheten

Den centrala Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. I uppgifterna ingår också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet. Alla valresultat visas på Valmyndighetens hemsida.

Valmyndigheten

Valprövningsnämnden

Om du anser att något gått fel vid genomförandet av valet kan du överklaga resultatet. Överklagandet skickar du till Valprövningsnämnden. Du kan överklaga tidigast dagen efter valdagen och senast tio dagar efter det att valresultatet offentliggjorts.

Valprövningsnämnden

VALKANSLIET

Telefon: 08-606 82 00
val@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022