Haningearkivet

Haningearkivet finns i kommunhuset. Där slutförvaras, vårdas och förtecknas viktiga dokumentation från Haninge kommun och de tidigare kommunerna Dalarö, Ornö, Utö, Muskö, Västerhaninge och Österhaninge.

En bild från ett tvätteri förr i tiden Foto: John Ekman

Bilden ovan är ett exempel på arktivbild som visar tvättarbete vid Övre Bihagen (1904).

I arkivet finns ungefär 1,7 hyllkilometer handlingar. Förutom kommunala arkiv finns här även enskilda arkiv med kommunal anknytning. Det är bland annat föreningar, enskilda personer, bolag och organisationer. En del äldre bilder från Haninge finns också i arkivet.

De äldsta handlingarna är från 1840-talet, de yngsta är årsgamla handlingar från dagens verksamhet. Äldre handlingar från Haningebygden finns bland annat på Stadsarkivet i Stockholm.

På kommunstyrelsens uppdrag utövar vi enligt arkivlagen även tillsyn över kommunens myndigheter, kommunala bolag och stiftelser. Vi ger också kommunens förvaltningar råd och information i frågor som gäller arkiv och dokumenthantering.

Att forska i Haningearkivet

För att ta del av arkivmaterial och fotografier kan du antingen komma till Haningearkivet i kommunhuset, ringa och beställa material eller skicka e-post. Du måste inte boka tid i förväg, men det underlättar att ringa och höra att arkivarien finns på plats. Framtagning av materialet görs kontinuerligt under dagen. Merparten av dokumenten är öppna för forskning.

Hur söker man i arkivet?

De hjälpmedel vi har för att söka i arkivet är främst register och förteckningar. Arkivpersonalen hjälper dig söka och ta fram dokument.

Får man låna hem material?

Inget av vårt material är till hemlån. I vissa fall kan vi låna ut material till en institution för till exempel en utställning. Det kan vara ett museum, arkiv, bibliotek eller annan kommunal verksamhet.

Är allt material tillgängligt?

Grundregeln är att dokumenten ska vara tillgängliga för allmänheten, men det finns några undantag. Några av våra samlingar kräver också tillstånd för att få studeras.

Får man ta kopior?

I arkivet finns en kopiator som besökare får använda för att till självkostnadspris kopiera ur arkivmaterialet. Undantag är bilder, som skadas av kopiering. Aktuell prislista finns i arkivet.

Läs mer om kopieringspriser

Allmänna handlingar

Haningearkivet tillhandahåller allmänna handlingar i enlighet med den lagstiftning som finns. Här kan du som privatperson forska och söka information. Forskningsintressant material finns till exempel inom områdena kommunhistoria, miljö, fastigheter, skolväsende och socialhistoria.

Kontakt

Christina Arrhenius
Kommunarkivarie
08-606 90 86

Helene Boman (Föräldraledig på 50 %)
Kommunarkivarie
08-606 81 03

Matilda Porse
Kommunarkivarie
08-606 90 85

Janne Pettersson
Arkivassistent
08-606 74 07

haningearkivet@haninge.se

Haningebilder.se

Haningearkivet har digitaliserat en del av bildarkivet. På webbplatsen haningebilder.se kan man söka eller bläddra fritt bland de ca 10 000 bilderna. 

Haningebilder.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 november 2020