Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haningearkivet

Haningearkivet finns i kommunhuset. Där slutförvaras, vårdas och förtecknas viktig dokumentation från Haninge kommun och de tidigare kommunerna Dalarö, Ornö, Utö, Muskö, Västerhaninge och Österhaninge.

En bild från ett tvätteri förr i tiden Foto: John Ekman

Bilden ovan är ett exempel på arkivbild som visar tvättarbete vid Övre Bihagen (1904).

I arkivet finns ungefär 2 hyllkilometer handlingar. Förutom kommunala arkiv finns här även enskilda arkiv med kommunal anknytning. Det är bland annat föreningar, enskilda personer, bolag och organisationer. En del äldre bilder från Haninge finns också i arkivet.

De äldsta handlingarna är från 1840-talet, de yngsta är årsgamla handlingar från dagens verksamhet. Äldre handlingar från Haningebygden finns bland annat på Stadsarkivet i Stockholm.

På kommunstyrelsens uppdrag utövar vi enligt arkivlagen även tillsyn över kommunens myndigheter, kommunala bolag och stiftelser. Vi ger också kommunens förvaltningar råd och information i frågor som gäller arkiv och dokumenthantering.

Att forska i Haningearkivet

För att ta del av arkivmaterial och fotografier kan du antingen komma till Haningearkivet i kommunhuset, ringa och beställa material eller skicka e-post. Du måste inte boka tid i förväg, men det underlättar att ringa och höra att arkivarien finns på plats. Framtagning av materialet görs kontinuerligt under dagen. Merparten av dokumenten är öppna för forskning.

Hur söker man i arkivet?

De hjälpmedel vi har för att söka i arkivet är främst register och förteckningar. Arkivpersonalen hjälper dig söka och ta fram dokument.

Får man låna hem material?

Inget av vårt material är till hemlån. I vissa fall kan vi låna ut material till en institution för till exempel en utställning. Det kan vara ett museum, arkiv, bibliotek eller annan kommunal verksamhet.

Är allt material tillgängligt?

Grundregeln är att dokumenten ska vara tillgängliga för allmänheten, men det finns några undantag. Några av våra samlingar kräver också tillstånd för att få studeras.

Får man ta kopior?

I arkivet finns en kopiator som besökare får använda för att till självkostnadspris kopiera ur arkivmaterialet. Undantag är bilder, som skadas av kopiering. Aktuell prislista finns i arkivet.

Läs mer om kopieringspriser

Allmänna handlingar

Haningearkivet tillhandahåller allmänna handlingar i enlighet med den lagstiftning som finns. Här kan du som privatperson forska och söka information. Forskningsintressant material finns till exempel inom områdena kommunhistoria, miljö, fastigheter, skolväsende och socialhistoria.

Haningebilder.se

Haningearkivet har digitaliserat en del av bildarkivet. På webbplatsen haningebilder.se kan man söka eller bläddra fritt bland de ca 10 000 bilderna.

2024-03-12 Haningebilder är ur funktion, vi undersöker andra sätt att tillgängliggöra bilderna.  
Kontakta Haningearkivet@haninge för att få hjälp att ta fram bilder under tiden.

 

Kontakt

För frågor till Haningearkivet: arkivet@haninge.se

För frågor som rör stadsbyggnad: stadsbyggnad@haninge.se

Växeln: 08- 606 70 00

Senast uppdaterad: 14 januari 2022