Valresultat och mandatfördelning i Haninge kommun 2019-2022

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna bildar politisk ledning i Haninge från 2019.

På bilden nedan kan du se hur många mandat (= ledamöter) varje parti har i kommunfullmäktige.

Haninge kommuns politiska ledning arbetar under namnet Mittensamarbete för Haninge. De har tagit fram en gemensam politisk plattform för mandatperioden.

Vilka de förtroendevalda politikerna är i de olika nämnderna och styrelserna kan du se i förtroendemannaregistret, se länken högst upp i högerkolumnen. Detta register uppdateras vid årsskiftet då de nya ledamöterna startar sina uppdrag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden i Haninge kommunhus. Sammanträdena annonseras i det lokala annonsbladet Mitt i Haninge. Allmänheten är välkommen dit för att lyssna. Sammanträdena direktsänds även här på haninge.se och i Radio Haninge på 98,5 Mhz.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och sammanträder regelbundet. Den har ansvaret för den kommunala förvaltningen och ser till att det som beslutas i fullmäktige verkställs. För olika verksamhetsområden finns särskilda nämnder. I nämnderna är det politikerna som fattar de övergripande besluten som sedan verkställs av tjänstemän på förvaltningarna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 april 2020