Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Valresultat och mandatfördelning i Haninge kommun 2022-2025

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna bildar politisk ledning i Haninge från 2022.

Diagram över mandatfördelning.

På bilden ovan ser du hur många mandat (= ledamöter) varje parti har i kommunfullmäktige.

Haninge kommuns politiska ledning arbetar under namnet Haningealliansen och tillträder 1 januari 2023.

Vilka de förtroendevalda politikerna är i de olika nämnderna och styrelserna kan du se i förtroendemannaregistret, se länk längre ned på sidan. Detta register uppdateras vid årsskiftet då de nya ledamöterna startar sina uppdrag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden i Haninge kommunhus. Sammanträdena annonseras i det lokala annonsbladet Mitt i Haninge. Allmänheten är välkommen dit för att lyssna. Sammanträdena direktsänds även här på haninge.se och i Radio Haninge på 98,5 Mhz.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och sammanträder regelbundet. Den har ansvaret för den kommunala förvaltningen och ser till att det som beslutas i fullmäktige verkställs. För olika verksamhetsområden finns särskilda nämnder. I nämnderna är det politikerna som fattar de övergripande besluten som sedan verkställs av tjänstemän på förvaltningarna.

Senast uppdaterad: 20 december 2022