Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Trafiksäkerhetsprogram

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, visionen är bilden av en framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Visionen utgår från att olyckor inte alltid kan undvikas, eftersom människor gör misstag ibland. Däremot kan följderna av olyckor mildras genom att vägar och fordon blir säkrare.

Trafiksäkerhetsprogram 2017-2021

Haninge kommun har tagit fram detta trafiksäkerhetsprogram för att stödja och förankra trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen och bidra till att nationella trafiksäkerhetsmål uppnås. Det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet ger en bild av trafiksäkerhetsläget för kommunen och redovisar en åtgärdsplan för trafiksäkerhetsåtgärder som Stadsbyggnadsförvaltningen råder över för år 2017-2021, utifrån insatsområden och mål som tagits fram inom ramen för detta arbete.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 januari 2020