Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

För att på bästa sätt möta och motverka hedersrelaterat våld och förtryck krävs fungerande samverkan mellan de förvaltningar som kommer i kontakt med utsatta personer.

Social- och äldreförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen behöver därmed ha en gemensam bild av vad hedersproblematik innebär och hur man ska arbeta med denna typ av ärenden. Denna handlingsplan är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen är framtagen av representanter från social- och äldreförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Informationen i handlingsplanen är främst hämtad från Länsstyrelsen Östergötland, som sedan 2005 har
ett nationellt uppdrag rörande hedersrelaterat våld och förtryck.

För att hålla kunskapen levande krävs att personal med jämna mellanrum utbildas i frågor som rör hedersproblematik. Utbildningsinsatserna kan med fördel hållas gemensamt för de tre förvaltningarna för att på så vis underhålla samverkan. Då Haninges befolkning ständigt ökar och förändras krävs det att förvaltningarna är uppdaterade inom den senaste forskningen som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (pdf)

Senast uppdaterad: 27 juni 2023