Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Brandskyddspolicy

Systematiskt brandskyddsarbete syftar i första hand till att förebygga brands uppkomst och i andra hand till att minska konsekvenserna om brand ändå uppstår. Det förebyggande brandskyddsarbetet blir strukturerat, livsdugligt och inte personberoende

I Sverige inträffar årligen ungefär 10 000 bränder i byggnader. Av dessa inträffar ca 100 stycken i Haninge kommun. En brand kan orsaka stora skador på människor, egendom och miljö. Bostäder och arbetsplatser kan bli obrukbara. Kulturhistoriska värden utraderas. Historiskt sätt har bränder i kommunens verksamhetslokaler ofta blivit kostsamma och återställningen mer komplicerat än befarat med stora besvär för verksamheter som fått bedrivas på provisoriskt sätt längre än beräknat.

Brandskyddspolicy

Senast uppdaterad: 27 juni 2023