Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Beredskapsplan inför pandemisk influensa

Planen är framtagen på rekommendation av Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Planen följer den vägledning som ovanstående myndigheter tagit fram i olika skrifter för pandemiplanering. I princip kan planen också användas i andra former av storskalig smittspridning eller personalbortfall.

En pandemi är en epidemi som får spridning över stora delar av hela världen. Pandemia kommer från grekiskan och betyder "hela folket".

Influensapandemier har historiskt sätt drabbat världen med oregelbundna intervall under alla tider. Framtida influensapandemier kommer, men vi vet inte när eller vilka effekter de kommer att medföra.

Erfarenheter från tidigare pandemier visar att det som utmärker en situation med
influensapandemi jämfört med många andra allvarliga störningar är att:

  • Det är en smittsam sjukdom. Varje fall genererar nya fall, vilket innebär att situationen försvåras gradvis. Ett stort antal människor insjuknar.
  • Hälso- och sjukvård samt kommunal omsorg utsätts för mycket stor belastning under en längre tid, samtidigt som personalen utsätts för smitta.
  • Alla arbetsplatser kommer att drabbas av personalbortfall, vilket ger problem i många verksamheter, speciellt samhällsviktiga sådana.
  • Hela landet kan drabbas samtidigt liksom stora delar av vår omvärld.
  • Pandemin kan pågå under flera månader samt återkomma i en eller flera vågor.
  • Om många blir allvarligt sjuka kan stor oro sprida sig i samhället och påverka människors handlingsmönster.
  • Svårigheter att upprätthålla verksamheter, minskad handel och minskat resande med mera kommer att påverka ekonomin.

En pandemi kommer alltså att medföra flera problem och det är därför angeläget att kommunen och samhällets övriga aktörer förbereder sig på att minska effekterna av de påfrestningar som kan uppstå. Det är särskilt viktigt för dem som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Att vara förberedd är också angeläget ur ett förtroendeperspektiv gentemot medborgarna, kunder, anställda och företag verksamma i kommunen.

Beredskapsplan vid pandemisk influensa

Senast uppdaterad: 27 juni 2023