Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trafiksäkerhetsprogram

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, visionen är bilden av en framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Visionen utgår från att olyckor inte alltid kan undvikas, eftersom människor gör misstag ibland. Däremot kan följderna av olyckor mildras genom att vägar och fordon blir säkrare.

Trafiksäkerhetsprogram 2017-2021

Haninge kommun har tagit fram detta trafiksäkerhetsprogram för att stödja och förankra trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen och bidra till att nationella trafiksäkerhetsmål uppnås. Det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet ger en bild av trafiksäkerhetsläget för kommunen och redovisar en åtgärdsplan för trafiksäkerhetsåtgärder som Stadsbyggnadsförvaltningen råder över för år 2017-2021, utifrån insatsområden och mål som tagits fram inom ramen för detta arbete.

Senast uppdaterad: 28 januari 2020