Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fordons- och trafiksäkerhetspolicy

Person- och godstransporter som sker med kommunens fordon ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan, bra arbetsmiljö, trafiksäkerhet, säkerhet för brukare samt god ekonomi.

Fordonstransporter som sker på ett miljöanpassat sätt ska prioriteras. Policyn ska stimulera till övergång och användande av fossilfria bränslen.

Policyn ska i tillämpliga delar vara vägledande, förutom för kommunens egna fordon, för verksamheter med s.k. bilavtal samt för inhyrda fordon och avtalade transporter.

Genomförande av policyn

För att uppnå policyns syfte utformar kommunstyrelseförvaltningen en kravspecifikation avseende fordon i Haninge kommun. Kravspecifikationen uppdateras kontinuerligt.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att det på kommunens intranät finns

  • Instruktion för handhavande av kommunens fordon.
  • Rutiner som underlättar för verksamheterna att uppfylla policyns mål.

För att mäta hur väl syftet med policyn uppfylls anges ett antal mål och indikatorer som ska följas upp årligen.

Fordon och resepolicy

Senast uppdaterad: 9 augusti 2023