Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Uttagsbegäran - uttagsmedgivande

Tjänstegaranti

Vad är ett uttagsmedgivande?

Ett uttagsmedgivande är ett intyg på att ställföreträdaren får ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto. Uttagsmedgivandet ska lämnas till banken av ställföreträdaren.

Vem kan få ett uttagsmedgivande?

Den som är förordnad god man eller förvaltare för en person (huvudman) kan ansöka om att få ta ut pengar från huvudmannens överförmyndarspärrade konto (uttagsmedgivande).

Ansökan om uttagsmedgivande

Gode mannen eller förvaltaren skickar ansökan om uttagsmedgivande till överförmyndarnämnden.

Uttagsmedgivande avseende vuxna

Uttagsmedgivande avseende vuxna åtgärdas inom en vecka från det att uttagsbegäran inkommit, om den inte ska prövas av nämnden. En förutsättning är att ansökan är komplett.*

Ansökan ska innehålla följande för att vara komplett*

  • Ställföreträdarens underskrift.
  • Huvudmannens underskrift om huvudmannen förstår vad saken gäller (om ansökan inte avser löpande utgifter)
  • Underlag till ansökan (till exempel offert, faktura)

Kontakt

Besöks- och postadress
Södertörns överförmyndarnämnd
Rudsjöterrassen 2 
136 81 Handen
Gruppnumer:08-606 70 20
Fax. 08-606 82 70 
overformyndaren@haninge.se

Vi ser till detta

  • Uttagsmedgivande avseende vuxna åtgärdas inom en vecka från att uttagsbegäran inkommit, om den inte ska prövas av nämnden. Förutsättning är att ansökan är komplett.* 
  • Tillhandahålla ansökningsblanketter elektroniskt.
  • Dina insända handlingar behandlas med sekretess.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018