Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förvaltarfrihetsbevis

Tjänstegaranti

Vad är ett förvaltarfrihetsbevis?

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Vem utför ett förvaltarfrihetsbevis?

Beviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Hur gör jag för att få ett förvaltarfrihetsbevis?

Om du bor i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem eller Tyresö kommun ringer, e-postar eller faxar du Södertörns överförmyndarnämnd. Uppge ditt namn och personnummer och meddela att du vill ha ett förvaltarfrihetsbevis. Efter att ha kontrollerat att förvaltarskap inte föreligger skickar Södertörns överförmyndarnämnd ett förvaltarfrihetsbevis till din folkbokföringsadress.  

Kontakt

Besöks- och postadress
Södertörns överförmyndarnämnd
Rudsjöterrassen 2 
136 81 Handen
Gruppnumer: 08-606 70 20
Fax: 08-606 82 70 
overformyndaren@haninge.se

Vi ser till detta

  • Ansökan om förvaltarfrihetsbevis åtgärdas inom en vecka från det att ansökan inkommit.
  • Förvaltarfrihetsbeviset skickas per post till din folkbokföringsadress.
  • Dina insända handlingar behandlas med sekretess.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 23 januari 2020