Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Särskilt boende enligt socialtjänstlagen

Tjänstegaranti

Vad menas med särskilt boende enligt socialtjänstlagen SoL?

Särskilt boende enligt SoL är för dig som behöver en bostad där du får stöd och hjälp av personal. Du som har ett stort och varaktigt kroppsligt eller psykiskt funktionshinder kan söka den här insatsen.

Hur fungerar särskilt boende enligt SoL?

Du som behöver så mycket kroppslig vård att du inte kan få det i ditt hem, kan i stället bo på ett sjukhem. På ett sjukhem bor du i ett eget eller delat rum. Om du har en demenssjukdom kan du få ett gruppboende för dementa.

Du som har ett psykiskt funktionshinder och behöver stöd av personal varje dag kan få en bostad med särskild service. Hjälpen varierar efter vad du behöver. Du kan få stöd med att städa, tvätta och handla. Du kan även få hjälp med att planera din fritid. Behöver du hjälp med att sköta din ekonomi ska du söka en god man. Meningen är att du ska bo och leva på ett sätt som är anpassat efter dina behov.

Rätten att få ett bra bemötande

Du ska mötas av vänlighet och respekt där du bor. Du har rätt att möta personal som ser vad du behöver och hjälper dig med det. Så långt det är möjligt får du träffa samma människor bland personalen i ditt boende.

Så söker du särskilt boende enligt SoL

Du söker särskilt boende enligt SoL hos handikappomsorgens biståndshandläggare. Du får särskilt boende enligt SoL efter behovsbedömning. Vill du veta mer kan du kontakta en biståndshandläggare.

När får du särskilt boende enligt SoL?

Om du får sjukhemsplats eller boende med särskild service går det inte att säga exakt hur lång tid det tar. Det beror bland annat på vad du behöver och om det finns en ledig bostad som passar dig. När du bor på ett sjukhem betalar du en avgift för vård, service, larm, kost och bostad enligt gällande taxa i Haninge kommun. I en bostad med särskild service betalar du själv din hyra, mat och andra egna omkostnader. Du behöver inte betala något för personalstödet.

Kontakt

Haninge kommun
Social- och äldreförvaltningen
136 81 Haninge

Handläggarna når du via kommunens växel
08-606 70 00

Besök
Rudsjöterrassen 2

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Vi ser till detta

  • Erbjuda ett sjukhem med bra kvalitet.
  • I första hand erbjuda dig en bostad i Haninge kommuns regi när det gäller boende med särskilt service.
  • Erbjuda ett boende med särskild service på annan ort, om vi inte kan erbjuda ett boende som motsvarar dina behov i Haninge kommun.
  • Du som bor i Haninge kommuns boende med särskild service, får en eller två egna stödpersoner. Stödpersonen kan till exempel hjälpa till med kontakt med anhöriga och gode män eller boka läkarbesök.
  • Att efter senast ett år fråga dig hur du tycker att boendet fungerar. Om ditt behov har förändrats gör handläggaren en ny behovsbedömning.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 8 januari 2020