Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Personlig assistans till funktionshindrade

Tjänstegaranti

Vad menas med personlig assistans?

Personlig assistans är till för dig som behöver hjälp och stöd varje dag. Du som har ett stort och varaktigt funktionshinder kan söka den här insatsen.

Hur fungerar personlig assistans?

Dina behov är grunden för hur den personliga assistansen ska se ut. Det kan till exempel vara hjälp med din personliga hygien, stöd när du ska äta, hjälp med att förflytta dig och kommunicera med andra. Meningen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan välja kommunen som arbetsgivare för dina assistenter. Ett annat alternativ är att du sköter din egen assistans eller anlitar något av de privata alternativ eller brukarkooperativ som finns på marknaden.

Rätten att få ett bra bemötande

Du ska mötas av vänlighet och respekt när du är tillsammans med din personliga assistent. Du har rätt att möta personal som ser vad du behöver och hjälper dig med det. Så långt det är möjligt får du träffa samma människor.

Så söker du personlig assistans

Du söker personlig assistans hos handikappomsorgens LSS-handläggare om omvårdnadsbehovet är mindre än 20 timmar per vecka.

Handikappomsorgens LSS-handläggare gör en behovsbedömning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Behöver du mer än 20 timmar per vecka ansöker du hos Försäkringskassan. Försäkringskassan gör en behovsbedömning enligt lagen om assistansersättning (LASS). Behovet utreds och bedöms enligt samma principer i både LSS och LASS.

För att få personlig assistans måste du ansöka innan du fyllt 65 år. Vill du veta mer kan du kontakta en LSS-handläggare eller Försäkringskassan.

När får du personlig assistans?

Om du beviljas personlig assistans tar det högst tre månader innan du får assistenter som kan hjälpa dig. Du behöver inte betala något för personlig assistans.

Kontakt

Haninge kommun
Social- och äldreförvaltningen
136 81 Haninge

Besöksadress 
Rudsjöterrassen 2

Växel 08-606 70 00
Fax 08-606 80 69

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Vi ser till detta

  • Forma ett personligt stöd för dina behov tillsammans med dig.
  • Ta hänsyn till dina önskemål om vilka assistenter som ska anställas.
  • Ge utbildningar till de anställda assistenterna för god och rätt kompetens.
  • Efter senast ett år fråga dig hur den personliga assistansen fungerar. Om ditt behov har förändrats gör handläggaren en ny behovsbedömning.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 17 februari 2021