Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Korttidstillsyn för skolungdom över 13 år

Tjänstegaranti

Vad menas med korttidstillsyn för skolungdom över 13 år?

Korttidstillsyn är till för dig som inte kan vara hemma själv efter skolans slut eller under skolloven. Korttidstillsyn gäller skolungdom över 13 år och fram tills man gått ur gymnasiet. Du som har föräldrar som förvärvsarbetar, är över 13 år, har funktionshinder och går i skolan kan söka den här insatsen.

Hur fungerar korttidstillsyn för skolungdom över 13 år?

Korttidstillsynen innebär att du är på en fritidsgård. Meningen är att du ska få den hjälp du behöver efter skolans slut. Du får hjälpen fram tills att dina föräldrar kommer hem från sitt arbete.

Rätten att få ett bra bemötande

Du ska mötas av vänlighet och respekt under din korttidstillsyn. Du har rätt att möta personal som ser vad du behöver och hjälper dig med det. Så långt det är möjligt får du möta samma människor bland personalen under din korttidstillsyn.

Så söker du korttidstillsyn

Efter sommarlovet det året du fyller 12 år, informerar skolan om korttidstillsyn och ger dig en ansökningsblankett. Ansökan lämnas till handikappomsorgens LSS-handläggare.

Korttidstillsynen beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) efter behovsbedömning.

Vill du veta mer kan du kontakta en LSS-handläggare på 08-606 70 00 (växel).

När får du korttidstillsyn?

Om du beviljas korttidstillsyn börjar den att gälla från och med höstterminen det året du fyller 13 år. Dina föräldrar behöver inte betala något för korttidstillsynen.

Kontakt

Haninge kommun
Social- och äldreförvaltningen
136 81 Haninge

Besöksadress 
Rudsjöterrassen 2

Växel 08-606 70 00
Fax 08-606 80 69

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Vi ser till detta

  • Du får korttidstillsyn med bra kvalitet.
  • Efter senast ett år fråga dig hur du tycker att korttidstillsynen fungerar. Om ditt behov har förändrats gör handläggaren en ny behovsbedömning.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 8 januari 2020