Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Individuell plan till funktionshindrade

Vad menas med individuell plan?

En individuell plan finns för att du ska kunna påverka ditt liv och din vardag. Du som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan begära att få en individuell plan. I planen framgår beslutade och planerade insatser. Syftet är att du ska kunna påverka ditt liv och din vardag.

Hur fungerar individuell plan?

Det är du som bestämmer vem som ska skriva den individuella planen. Du bestämmer också vilka som ska vara med när den skrivs. Meningen med en individuell plan är att det ska bli lättare att se vilken hjälp du behöver.

Det ska även bli enklare att ordna olika slags stöd och hjälp. Myndigheterna fattar inga beslut i den individuella planen.

Så söker du individuell plan

Du söker individuell plan hos handikappomsorgens LSS-handläggare, Individuell plan beviljas enligt LSS. Vill du veta mer kan du höra av dig till en LSS-handläggare.

När får du individuell plan?

Om har beviljats en insats enligt LSS kan du när som helst begära att få en individuell plan. Den ska då göras så snart som möjligt. Du behöver inte betala något för individuell plan.

Om du vill veta mer om hur du får en individuell plan kan du höra av dig till din LSS-handläggare.

Kontakt

Haninge kommun
Social- och äldreförvaltningen
136 81 Haninge

Besöksadress 
Rudsjöterrassen 2

Växel 08-606 70 00
Fax 08-606 80 69

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Vi ser till detta

  • Tillsammans med dig skriva en individuell plan om hur du vill ha din vardag.
  • Du är med och bestämmer vem som ska ansvara för att skriva planen och vilka som ska bjudas in till planeringsmöten. hjälpa dig med att bjuda in till planeringsmöten.
  • Efter senast ett år fråga dig hur du tycker att den individuella planen fungerar. Om ditt behov har förändrats, kan handläggaren hjälpa dig med ändringar i planen.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 27 februari 2023