Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avlösarservice i hemmet

Tjänstegaranti

Vad menas med avlösarservice i hemmet?

Du som behöver tillfällig hjälp med att ta hand om en person som är funktionshindrad kan söka avlösarservice. Insatsen är till för dig som vårdar ett funktionshindrat barn i hemmet.

Hur fungerar avlösarservice?

Den som avlöser dig i hemmet sköter den funktionshindrade så att du kan göra annat. Det kan vara föräldramöten, fritidsaktiviteter eller att hitta på något utanför hemmet tillsammans med andra barn i familjen. Meningen är att du ska få tid för den övriga familjen och möjlighet att göra något på egen hand.

Rätten att få ett bra bemötande

Du ska mötas av vänlighet och respekt vid ett besök från avlösaren. Så långt det är möjligt får du träffa samma människa varje gång avlösaren kommer.

Så söker du avlösarservice

Avlösarservice beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) efter behovsbedömning. Du söker avlösarservice hos handikappomsorgens LSS-handläggare telefonnummer

Vill du veta mer kan du höra av dig till en LSS-handläggare.

När får du avlösarservice?

Om du beviljas avlösarservice tar det högst 3 månader innan du kan börja få tjänsten. Du behöver inte betala något för avlösarservice.

Kontakt

Haninge kommun
Social- och äldreförvaltningen
136 81 Haninge

LSS-handläggarna når du via kommunens växel
08-606 70 00

Besök
Rudsjöterrassen 2

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Vi ser till detta

  • Rekrytera avlösare.
  • Du får vara med och föreslå och god känna avlösaren. Personen måste alltid godkännas utifrån handikappomsorgens rekryteringspolicy.
  • Efter senast ett år fråga dig hur du tycker att avlösarservicen fungerar. Om ditt behov har förändrats gör handläggaren en ny behovsbedömning.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 9 september 2020