Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trädfällning och bostadsnära natur

Tjänstegaranti

Bostadsnära natur

Den bostadsnära naturmarken ger tillgång till vild natur även i tätorten. Det är stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för kommunens naturmark inom detaljplanelagt område. Ytan uppgår till cirka 500 hektar.

Skötsel av naturen

Vi röjer och gallrar naturmarken på vintern. Vår skötsel leder till att det blir lättare att vistas i skogen. Vi vill erbjuda närhet till en variationsrik natur med flera olika skogstyper.

Berätta gärna för oss om du har önskemål om  var vi ska röja. Vi prioriterar områden som används av många människor.

Ge oss dina synpunkter

Avtal om trädfällning

Generellt är Haninge kommun restriktiva när det gäller fällning av kommunens träd. Detta eftersom träden fyller en rad mycket viktiga funktioner i vår närmiljö. Träd ger oss ett bra mikroklimat genom lövverken och genom att de utjämnar temperaturtoppar. De renar vår luft genom att binda damm och partiklar och de producerar vårt syre.

Eftersom vi bor i ett tättbebyggt område är de träd vi har även mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring. Kommunen exploaterar allt fler områden och iom detta, fälls en hel del frisk skog för att ge plats åt dessa områden.

Därav har vi fått ta inriktningen att inte fälla friska träd i onödan i de områden som inte skall exploateras. Däremot om träden skulle anses som riskträd, åker vi ut och gör en bedömning av dessa träd och utefter denna bedömning bestäms om träden skall fällas, beskäras eller behållas. 

Kontakt

Park och teknik

Kundtjänst: Måndag-Torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

Telefonnummer: 08 - 606 53 00

stadsbyggnad@haninge.se


För felanmälan, synpunkter och frågor övrig tid.

 

Vi ser till detta

  • Du får besked om ärendet hamnat rätt vid din första kontakt med oss
  • Hjälpa dig med upplysning om vem ägaren är, om marken tillhör någon annan
  • Gör en bedömning av träd som befaras vara i dåligt skick och avöra om och när de måste fällas.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024